Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 giải toán 7 Tập 1 Trang 45 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 giải toán 7 Tập 1 Trang 45 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 45 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 45 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 3 trang 45 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 4 trang 45 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 45 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 6 trang 45 Toán lớp 7 Tập 1: 

Dân số Thành phố Hồ Chí Minh tính đến tháng 1 năm 2021 là 8 993 083 người (nguồn https://top10tphcm.com/). Hãy làm tròn số trên đến hàng nghìn. Lời giải: Ta gạch chân chữ số hàng nghìn của dân số thành phố Hồ Chí Minh 8 993 083. Nhận thấy chữ số hàng trăm là số 0 < 5 nên chữ số hàng nghìn ta giữ nguyên còn các chữ số hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị tay đi thay bởi các số 0. Khi đó, làm tròn số 8 993 083 đến hàng nghìn ta được kết quả là 8 993 000. Vậy dân số tính đến tháng 1 năm 2021 của thành phố Hồ Chí Minh khi làm tròn đến hàng nghìn là 8 993 000 (người).

Bài 7 trang 45 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 8 trang 45 Toán lớp 7 Tập 1:

Kết quả điểm môn Toán của Bích trong học kỳ I như sau: Điểm đánh giá thường xuyên: 6; 8; 8; 9. Điểm đánh giá giữa kì: 7 Điểm đánh giá cuối kì: 10. Hãy tính điểm trung bình môn Toán của Bích và làm tròn đến hàng phần mười.

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 giải toán 7 Tập 1 Trang 45 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn