Lời giải BÀI 3: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG giải toán 7 Tập 1 Trang 76 77 78 79 80 81 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 3: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG giải toán 7 Tập 1 Trang 76 77 78 79 80 81 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 76 Toán lớp 7 Tập 1:

Hai đường thẳng a và b không có điểm nào chung thì được gọi là hai đường thẳng song song và được kí hiệu là a // b hoặc b // a. .... - Có dấu hiệu gì về số đo của các góc đỉnh A và các góc đỉnh B trong hình bên để nhận biết hai đường thẳng a và b song song hay không? Hai đường thẳng a và b không có điểm nào chung Lời giải:  

1. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Khám phá 1 trang 76 Toán lớp 7 Tập 1:

Quan sát Hình 3 và dự đoán các đường thẳng nào song song với nhau. .... Quan sát Hình 3 và dự đoán các đường thẳng nào song song với nhau   Giải Toán 7 trang 77 Tập 1 Thực hành 1 trang 77 Toán lớp 7 Tập 1: Tìm các cặp đường thẳng song song trong Hình 5 và giải thích. .... Tìm các cặp đường thẳng song song trong Hình 5 và giải thích

Thực hành 2 trang 77 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Tiên đề Euclid về đường thẳng song song

Khám phá 2 trang 78 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng a, quan sát cách vẽ đường thẳng b đi qua A và song song với a ở Hình 8. .... Cho điểm A nằm ngoài đường thẳng a, quan sát cách vẽ đường thẳng b Em hãy dự đoán xem có tất cả bao nhiêu đường thẳng b đi qua A và song song với đường thẳng a. Lời giải: Vẽ hình theo các bước như trên Hình 8. Dự đoán: có một đường thẳng b đi qua A và song song với đường thẳng a.

Thực hành 3 trang 79 Toán lớp 7 Tập 1

 a) Cho tam giác ABC. Hãy nêu cách vẽ đường thẳng a đi qua đỉnh A và song song với BC, cách vẽ đường thẳng b đi qua đỉnh B và song song với AC. .... b) Có thể vẽ được bao nhiêu đường thẳng a, bao nhiêu đường thẳng b? Vì sao? Lời giải:      

3. Tính chất của hai đường thẳng song song

Khám phá 3 trang 79 Toán lớp 7 Tập 1:

 Em hãy: - Vẽ hai đường thẳng a và b song song với nhau. - Vẽ đường thẳng c cắt đường thẳng a và b lần lượt tại A và B. . a) Chọn và đo một cặp góc so le trong, so sánh cặp góc này. b) Chọn và đo một cặp góc đồng vị, so sánh cặp góc này.

Thực hành 4 trang 79 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho biết m // n và a // b. Tính số đo x, y, z, t của các góc trong Hình 12.

Vận dụng 1 trang 80 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vận dụng 2 trang 80 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập

Bài 1 trang 80 Toán lớp 7 Tập 1:  

Bài 2 trang 80 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3 trang 80 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 80 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho Hình 16, biết a // b. Cho Hình 16 Bài 4 trang 80 Toán lớp 7 Tập 1

Bài 5 trang 80 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 6 trang 81 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 7 trang 81 Toán lớp 7 Tập 1: 

Lời giải BÀI 3: HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG giải toán 7 Tập 1 Trang 76 77 78 79 80 81 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn