Lời giải BÀI 2: TIA PHÂN GIÁC giải toán 7 Tập 1 Trang 73 74 75 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 2: TIA PHÂN GIÁC giải toán 7 Tập 1 Trang 73 74 75 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 73 Toán lớp 7 Tập 1: 

     

1. Tia phân giác của một góc

Khám phá 1 trang 73 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 1 trang 73 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vận dụng 1 trang 74 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Cách vẽ tia phân giác

Khám phá 2 trang 74 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 2 trang 74 Toán lớp 7 Tập 1:

Vận dụng 2 trang 74 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 75)

Bài 1 trang 75 Toán lớp 7 Tập 1:              

Bài 2 trang 75 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 3 trang 75 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 75 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 75 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 6 trang 75 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 7 trang 75 Toán lớp 7 Tập 1: 

Lời giải BÀI 2: TIA PHÂN GIÁC giải toán 7 Tập 1 Trang 73 74 75 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn