Lời giải BÀI 4: ĐỊNH LÍ VÀ CHỨNG MINH MỘT ĐỊNH LÍ giải toán 7 Tập 1 Trang 82 83 84 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 4: ĐỊNH LÍ VÀ CHỨNG MINH MỘT ĐỊNH LÍ giải toán 7 Tập 1 Trang 82 83 84 SGK Chân trời sáng tạo

1. Định lí là gì?

Thực hành 1 trang 82 Toán lớp 7 Tập 1:

2. Chứng minh định lí

Thực hành 2 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hãy viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu và chứng minh định lí: “Hai góc cùng bù một góc thứ ba thì bằng nhau”. ....

Bài tập (trang 84)

Bài 1 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1:

Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận của định lí: “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại”. Lời giải: Định lí: “Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì nó cũng vuông góc với đường thẳng còn lại”. Ta có hình vẽ: Vẽ hình, viết giả thiết, kết luận của định lí Bài 1 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1 Giả thiết, kết luận của định lí:
GT   a // b.
KL  

Bài 2 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hãy phát biểu phần còn thiếu của kết luận trong định lí sau: a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong .?. b) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì .?. Lời giải: a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc so le trong bằng nhau. b) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Bài 3 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1:

 Hãy phát biểu phần còn thiếu của kết luận trong định lí sau: a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong .?. thì hai đường thẳng đó song song. b) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng .?. với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Lời giải: a) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng sao cho có một cặp góc so le trong bằng nhau thì hai đường thẳng đó song song. b) Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau. Cách 2: Nếu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Bài 4 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1:

 Hãy phát biểu định lí về hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba. Lời giải: Phát biểu định lí: Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Bài 5 trang 84 Toán lớp 7 Tập 1:

 Ta gọi hai góc có tổng bằng 90o là hai góc phụ nhau. Hãy viết giả thiết, kết luận bằng kí hiệu và chứng minh định lí: “Hai góc cùng phụ một góc thứ ba thì bằng nhau”.

Lời giải BÀI 4: ĐỊNH LÍ VÀ CHỨNG MINH MỘT ĐỊNH LÍ giải toán 7 Tập 1 Trang 82 83 84 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn