Lời giải BÀI 1: CÁC GÓC Ở VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT giải toán 7 Tập 1 Trang 69 70 71 72 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: CÁC GÓC Ở VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT giải toán 7 Tập 1 Trang 69 70 71 72 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 69 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thế nào là hai góc kề nhau nhỉ? ....

Thế nào là hai góc kề nhau nhỉ Lời giải: Để trả lời câu hỏi này, ta tìm hiểu phần kiến thức trọng tâm mục 1 trang 69.

1. Hai góc kề bù

Khám phá 1 trang 69 Toán lớp 7 Tập 1: 

     

Thực hành 1 trang 69 Toán lớp 7 Tập 1

Vận dụng 1 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Hai góc đối đỉnh

Khám phá 2 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 2 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1:

Vận dụng 2 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

3. Tính chất của hai góc đối đỉnh

Khám phá 3 trang 71 Toán lớp 7 Tập 1:  

       

Thực hành 3 trang 71 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vận dụng 3 trang 71 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài tập

Bài 1 trang 72 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 2 trang 72 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 3 trang 72 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 72 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 72 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau? Hãy dùng kí hiệu (⊥) để biểu diễn chúng. Cặp cạnh nào của các ô cửa sổ (Hình 16) vuông góc với nhau Lời giải: Trong Hình 16: - Cạnh a vuông góc với cạnh b. Kí hiệu:  - Cạnh a vuông góc với cạnh c. Kí hiệu: . Vậy .

Lời giải BÀI 1: CÁC GÓC Ở VỊ TRÍ ĐẶC BIỆT giải toán 7 Tập 1 Trang 69 70 71 72 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn