Lời giải BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐO GÓC BẰNG PHẦN MỀM GEOGEBRA giải toán 7 Tậ


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐO GÓC BẰNG PHẦN MỀM GEOGEBRA giải toán 7 Tập 1 Trang 85 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động 1 trang 85 Toán lớp 7 Tập 1:

Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với đường thẳng AB. Ta thực hiện các bước như sau: 1. Nhấp chuột chọn thẻ Đường thẳng song song. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với đường thẳng AB 2. Nhấp chuột chọn điểm C, chọn đường thẳng AB đã vẽ sẵn trên vùng làm việc. 3. GeoGebra sẽ vẽ đường thẳng đi qua C và song song với đường thẳng AB như hình bên. Vẽ đường thẳng đi qua C và song song với đường thẳng AB Lời giải: Học sinh thực hành theo các bước trong sách giáo khoa.

Hoạt động 2 trang 85 Toán lớp 7 Tập 1:

Tổ chức hoạt động trang 86 Toán lớp 7 Tập 1:

Thực hành trang 86 Toán lớp 7 Tập 1: 

Làm tương tự như trên để đo và so sánh cặp góc đồng vị. Lời giải: Làm tương tự như trên để đo và so sánh cặp góc đồng vị.

Lời giải BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: VẼ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG VÀ ĐO GÓC BẰNG PHẦN MỀM GEOGEBRA giải toán 7 Tập 1 Trang 85 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn