Lời giải BÀI 4: QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ giải toán 7 Tập 1 Trang 22 23 24 25 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 4: QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ giải toán 7 Tập 1 Trang 22 23 24 25 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 22 Toán lớp 7 Tập 1: 

Quy tắc dấu ngoặc và quy tắc chuyển vế được thực hiện như thế nào? .... Lời giải: Như đã học ở lớp 6, chúng ta biết rằng trong các phép toán với số nguyên và số thập phân có các quy tắc như quy tắc dấu ngoặc, quy tắc chuyển vế. Ta phát biểu như sau: - Quy tắc dấu ngoặc: + Khi một phép tính có dấu ngoặc ta ưu tiên thực hiện các phép toán trong ngoặc trước, các phép toán ngoài ngoặc sau. + Khi một phép tính có nhiều dấu ngoặc khác nhau ta ưu tiên thứ tự thực hiện các ngoặc như sau: →→. + Khi ta bỏ ngoặc mà đằng trước dấu ngoặc có dấu cộng thì ta giữ nguyên dấu của các số hạng trong ngoặc. + Khi ta bỏ ngoặc mà đằng trước dấu ngoặc có dấu trừ thì ta đổi dấu các số hạng trong ngoặc. - Quy tắc chuyển vế: Khi ta chuyển một số hạng từ vế bên này sang vế bên kia ta phải đổi dấu số hạng đó.

1. Quy tắc dấu ngoặc

Khám phá 1 trang 22 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 1 trang 22 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Quy tắc chuyển vế

Khám phá 2 trang 23 Toán lớp 7 Tập 1:

Thực hành 2 trang 23 Toán lớp 7 Tập 1: 

3. Thứ tự thực hiện các phép tính

Thực hành 3 trang 24 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập

Bài 1 trang 24 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 6 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1: 

Lời giải BÀI 4: QUY TẮC DẤU NGOẶC VÀ QUY TẮC CHUYỂN VẾ giải toán 7 Tập 1 Trang 22 23 24 25 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn