Lời giải BÀI 2: CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ HỮU TỈ giải toán 7 Tập 1 Trang 11 12 13 14 15 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 2: CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ HỮU TỈ giải toán 7 Tập 1 Trang 11 12 13 14 15 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 11 Toán lớp 7 Tập 1: 

        

1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ

Khám phá 1 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 1 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1:

Thực hành 2 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1: N

2. Tính chất của phép cộng số hữu tỉ

Khám phá 2 trang 12 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 3 trang 12 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vận dụng 1 trang 12 Toán lớp 7 Tập 1:

Lượng cà phê nhập và xuất tại một công ty cà phê trong 6 tuần được ghi trong bảng dưới đây Tính lượng cà phê tồn kho trong 6 tuần đó. Lượng cà phê nhập và xuất tại một công ty cà phê trong 6 tuần được ghi trong bảng

3. Nhân hai số hữu tỉ

Khám phá 3 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 4 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1: 

4. Tính chất của phép nhân số hữu tỉ

Khám phá 4 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1:

Thực hành 5 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1:

        

Vận dụng 2 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1: 

5. Chia hai số hữu tỉ

Khám phá 5 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1:

Thực hành 6 trang 15 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 7 trang 15 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vận dụng 3 trang 15 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập

Bài 1 trang 15 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 15 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 3 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 6 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 7 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 8 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 9 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 10 trang 17 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 11 trang 17 Toán lớp 7 Tập 1

Trong tầng đối lưu, nhiệt độ giảm dần theo độ cao. Cứ lên cao 100m thì nhiệt độ không khí giảm khoảng 0,6oC  ( Theo: Sách giáo khoa Địa lí 6 – 2020 – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Lời giải BÀI 2: CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ HỮU TỈ giải toán 7 Tập 1 Trang 11 12 13 14 15 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn