Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1 giải toán 7 Tập 1 Trang 27 28 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1 giải toán 7 Tập 1 Trang 27 28 SGK Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1:    

         

Bài 2 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 6 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 7 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1:     

Bài 8 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 9 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1:

Mẹ bạn Minh gửi tiết kiệm 300 000 000 đồng vào một ngân hàng theo thể thức kỳ hạn 1 năm. Hết thời hạn 1 năm, mẹ bạn Minh nhận được cả vối lẫn lãi là 321 600 000 đồng. Tính lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm này. Lời giải: Gọi lãi suất ngân hàng mẹ bạn Minh gửi là a%. Số tiền lãi mà mẹ bạn Minh nhận được sau một năm là: 321 600 000 – 300 000 000 = 21 600 000 (đồng) Lãi suất tiền gửi một năm là: 21 600 000 : 300 000 000 = 0,072 = 7,2%. Vậy lãi suất ngân hàng theo thể thức gửi tiết kiệm mà mẹ bạn Minh đã gửi là 7,2%.

Bài 10 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1:

Bác Lan mua ba món hàng ở một siêu thị: Món hàng thứ nhất giá 125 000 đồng và được giảm giá 30%; món hàng thứ hai giá 300 000 đồng và được giảm giá 15%; món hàng thứ ba được giảm 40%. Tổng số tiền bác Lan phải thanh toán là 692 500 đồng. Hỏi giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là bao nhiêu? Lời giải: Vì món hàng thứ nhất bác Lan được giảm 30% nên số tiền mà bác Lan cần trả bằng 70% giá tiền lúc chưa giảm giá. Giá tiền bác Thu trả cho món hàng thứ nhất là: 125 000.70% = 125 000.  87 500 (đồng). Vì món hàng thứ hai bác Lan được giảm 15% nên số tiền bác Lan cần trả bằng 85% giá tiền lúc chưa giảm giá. Giá tiền bác Lan trả cho món hàng thứ hai là: 300 000.85% = 300 000. = 255 000 (đồng) Số tiền bác Lan trả cho món hàng thứ ba là: 692 500 – 255 000 – 87 500 = 350 000 (đồng) Vì mặt hàng thứ ba, bác Lan được giảm 40% nên số tiền bác Lan cần trả bằng 60% giá tiền lúc chưa giảm giá. Giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá là: 350 000 : 60% = 350 000 :   ≈ 583333,333... (đồng) Ta làm tròn số tiền lên cho hợp với đơn vị tiền tệ. Vậy giá tiền món hàng thứ ba lúc chưa giảm giá khoảng 583 000 (đồng).

Bài 11 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1:

Nhân ngày 30/4, một cửa hàng thời trang giảm giá 2% cho tất cả các sản phẩm. Đặc biệt nếu khách hàng nào có thẻ khách hàng thân thiết của cửa hàng thì được giảm giá thêm 10% trên giá đã giảm. a) Chị Thanh là khách hàng thân thiết của cửa hàng, chị đã đến cửa hàng mua một chiếc váy có giá niêm yết là 800 000 đồng. Hỏi chị Thanh phải trả bao nhiêu tiền cho chiếc váy đó? b) Cô Minh cũng là một khách hàng thân thiết của cửa hàng, cô đã mua một chiếc túi xách và đã phải trả số tiền là 864 000 đồng. Hỏi giá ban đầu của chiếc túi xách đó là bao nhiêu?

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1 giải toán 7 Tập 1 Trang 27 28 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn