Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ giải toán 7 Tập 1 Trang 6 7 8 9 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ giải toán 7 Tập 1 Trang 6 7 8 9 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 6 Toán lớp 7 Tập 1:

Phép cộng, phép trừ, phép nhân hai số nguyên có kết quả là một số nguyên .

 Vậy kết quả của phép chia số nguyên a cho số nguyên b (b ≠ 0) có phải là một số nguyên không? Lời giải: Kết quả của một số nguyên a chia cho số nguyên b (b ≠ 0) có thể không là số nguyên. Ví dụ 3 : 2 = 1,5.

1. Số hữu tỉ

Khám phá 1 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1: 

       

Thực hành 1 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1:

Vận dụng 1 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Thứ tự trong tập hợp các số hữu tỉ

Khám phá 2 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1: a

Thực hành 2 trang 7 Toán lớp 7 Tập 1: 

3. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Khám phá 3 trang 7 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hành 3 trang 8 Toán lớp 7 Tập 1: 

4. Số đối của một số hữu tỉ

Khám phá 4 trang 8 Toán lớp 7 Tập 1: 

         

Thực hành 4 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

Vận dụng 2 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập

Bài 1 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 6 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 7 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1:

Bảng dưới đây cho biết độ cao của bốn rãnh đại dương so với mực nước biển.

Bảng dưới đây cho biết độ cao của bốn rãnh đại dương so với mực nước biển (Theo: https://vi.wikipedia.org/wiki/Rãnh_đại_dương) a) Những rãnh đại dương nào có độ cao cao hơn rãnh Puerto Rico? Giải thích. b) Rãnh đại dương nào có độ cao thấp nhất trong bốn rãnh trên? Giải thích. Lời giải: a) Vì –7,7 > –8,0 > –8,6 nên các rãnh Romanche; Peru – Chile có độ cao cao hơn rãnh Puerto Rico. b, Vì –7,7 > –8,0 > –8,6 > –10,5 nên rãnh Philippine có độ cao thấp nhất trong bốn rãnh trên. Bảng dưới đây cho biết độ cao của bốn rãnh đại dương so với mực nước biển

Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP CÁC SỐ HỮU TỈ giải toán 7 Tập 1 Trang 6 7 8 9 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn