Lời giải BÀI 4: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA LỚP giải toán 7 Tập 1


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 4: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA LỚP giải toán 7 Tập 1 Trang 108 SGK Chân trời sáng tạo

Tổ chức hoạt động trang 108 Toán lớp 7 Tập 1: - Làm việc theo tổ: + Mỗi tổ thống kê theo số lượng điểm số môn Toán từ 6,5 trở lên của các bạn trong tổ theo từng tháng: 9; 10; 11; 12. + Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng thống kê trên. - Lớp trưởng thu thập số liệu của các tổ và vẽ biểu đồ hình quạt biểu diễn tỉ lệ phần tram số học sinh đạt điểm tốt và khá của từng tổ so với cả lớp. - Trình bày các báo cáo trước lớp: + Các tổ trưởng phân tích biểu đồ báo cáo của tổ. + Lớp trưởng phân tích biểu đồ báo cáo của lớp.

Lời giải BÀI 4: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: DÙNG BIỂU ĐỒ ĐỂ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN TOÁN CỦA LỚP giải toán 7 Tập 1 Trang 108 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn