Lời giải BÀI 3: BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG giải toán 7 Tập 1 Trang 102 103 104 105 SGK Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 3: BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG giải toán 7 Tập 1 Trang 102 103 104 105 SGK Chân trời sáng tạo

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 102 Toán lớp 7 Tập 1:

Hãy nêu nhận xét của em về sự tăng hoặc giảm của số liệu theo thời gian trong bảng dữ liệu sau. Hãy nêu nhận xét của em về sự tăng hoặc giảm của số liệu theo thời gian Lời giải: Trong bảng số liệu, điểm Toán của bạn Tú trong 5 tuần liên tiếp có sự thay đổi: - Từ tuần 1 đến tuần 2: giảm 2 điểm (từ 8 điểm xuống 6 điểm). - Từ tuần 2 đến tuần 3: số điểm không thay đổi. - Từ tuần 3 đến tuần 5: tăng 4 điểm (từ 6 điểm đến 10 điểm).

1. Giới thiệu biểu đồ đoạn thẳng

Khám phá 1 trang 102 Toán lớp 7 Tập 1:

Trong hình dưới đây, dãy số được ghi trên các điểm có đánh dấu theo thứ tự biểu diễn số li trà sữa bán được của tiệm Trân Châu vào các ngày trong tuần. Em hãy cho biết số li bán được trong các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm. Số liệu vừa đọc được tăng hay giảm? Trong hình dưới đây, dãy số được ghi trên các điểm có đánh dấu theo thứ tự Lời giải: Dựa vào hình vẽ trên, số li bán được trong các ngày thứ Ba là 35 li, thứ Tư là 20 li và thứ Năm là 35. Số li trà sữa bán được từ thứ Ba đến thứ Tư là giảm và từ thứ Tư đến thứ Năm là tăng.

2. Vẽ biểu đồ đoạn thẳng

Thực hành 1 trang 104 Toán lớp 7 Tập 1:

Bảng dữ liệu sau cho biết số cá bắt được cất vó trong mỗi giờ từ 7 giờ đến 12 giờ của bạn Cát. Em hãy vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn bảng dữ liệu này. .... Bảng dữ liệu sau cho biết số cá bắt được cất vó trong mỗi giờ Lời giải: Ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau. - Trục ngang: Biểu diễn giờ cất vó. - Trục dọc: Biểu diễn số cá với khoảng cách mỗi vạch chia là 2. Bước 2: - Tại mỗi giờ cất vó trên trục ngang, đánh dấu một điểm cách mốc tời gian theo chiều thẳng đứng một khoảng bằng số liệu tại mốc thời gian đó, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc (dựa vào bảng số liệu). - Vẽ các đoạn thẳng nối từng cặp điểm tương ứng với cặp mốc thời gian liên tiếp, ta được một đường gấp khúc biểu diễn sự thay đổi của số liệu theo thời gian. Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ. - Ghi tên biểu đồ: Số cá bắt được từ khi cất vó từ 7 giờ đến 12 giờ của bạn Cát. - Ghi chú các số liệu tại các đầu đoạn thẳng. - Ghi tên hai trục: + Trục ngang: Giờ. + Trục dọc: Số con cá. Vậy ta có biểu đồ đoạn thẳng như sau: Bảng dữ liệu sau cho biết số cá bắt được cất vó trong mỗi giờ

Vận dụng 1 trang 105 Toán lớp 7 Tập 1:

Trong các đoạn thẳng tạo thành đường gấp khúc trong biểu đồ ở Ví dụ 2, em hãy cho biết: a) Đoạn nào dốc lên? Đoạn nào dốc xuống? .... b) Ngày nào lớp 7A thu gom được trên 100 chai nhựa? Trong các đoạn thẳng tạo thành đường gấp khúc trong biểu đồ ở Ví dụ 2 Lời giải: a) Trong các đoạn thẳng tạo thành đường gấp khúc trong biểu đồ ở Ví dụ 2: - Đoạn dốc lên là từ thứ Hai đến thứ Tư và từ thứ Sáu đến Chủ nhật. - Đoạn dốc xuống là từ thứ Tư đến thứ Sáu. b) Ngày thứ Bảy và Chủ nhật lớp 7A thu gom được trên 100 chai nhựa.

3. Đọc và phân tích dữ liệu từ biểu đồ đoạn thẳng

Thực hành 2 trang 106 Toán lớp 7 Tập 1:

Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau: .... Hãy phân tích biểu đồ Thực hành 2 trang 106 Toán lớp 7 Tập 1 Lời giải: Phân tích biểu đồ đoạn thẳng trên như sau: - Biểu đồ biểu diễn thông tin về lượng mưa trung bình các tháng năm 2019 tại Thành phố Hồ Chí Minh (mm). - Đơn vị thời gian là tháng, đơn vị số liệu là mm. - Tháng 9 có lượng mưa cao nhất (342 mm). - Tháng 2 có lượng mưa thấp nhất (4 mm). - Lượng mưa tăng giữa các tháng: 2 – 6; 8 – 9. - Lượng mưa giảm giữa các tháng: 1 – 2; 6 – 8; 9 – 12.

Vận dụng 2 trang 106 Toán lớp 7 Tập 1: 

Nếu quy ước rằng lượng mưa của mỗi tháng trong mùa mưa trên 100 mm, em hãy cho biết mùa mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh thường bắt đầu từ tháng nào và đến tháng nào thì kết thúc. Lời giải: Các tháng có lượng mưa trên 100 mm là tháng 5 đến tháng 11. Vậy mùa mưa tại Thành phố Hồ Chí Minh thường bắt đầu từ tháng 5 đến tháng 11.

Bài tập

Bài 1 trang 106 Toán lớp 7 Tập 1:

Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau: .... Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau Lời giải: Ta thực hiện các bước sau: Bước 1: Vẽ hai trục ngang và dọc vuông góc với nhau. - Trục ngang: Biểu diễn tháng đạt điểm tốt. - Trục dọc: Biểu diễn số học sinh đạt điểm tốt của tháng đó với khoảng cách mỗi vạch chia là 2. Bước 2: - Tại mỗi tháng (tháng 9, 10, 11, 12) trên trục ngang, đánh dấu một điểm cách mốc tời gian theo chiều thẳng đứng một khoảng bằng số liệu tại mốc thời gian đó, tương ứng với khoảng chia trên trục dọc (dựa vào bảng số liệu). - Vẽ các đoạn thẳng nối từng cặp điểm tương ứng với cặp mốc thời gian liên tiếp, ta được một đường gấp khúc biểu diễn sự thay đổi của số liệu theo thời gian. Bước 3: Hoàn thiện biểu đồ. - Ghi tên biểu đồ: Số học sinh lớp 7C đạt điểm tốt môn Toán trong 4 tháng. - Ghi chú các số liệu tại các đầu đoạn thẳng. - Ghi tên hai trục: + Trục ngang: Tháng. + Trục dọc: Số học sinh. Vậy ta có biểu đồ đoạn thẳng như sau: Vẽ biểu đồ đoạn thẳng biểu diễn dữ liệu của bảng thống kê sau

Bài 2 trang 107 Toán lớp 7 Tập 1:

Quan sát biểu đồ dưới đây và trả lời câu hỏi. a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì? b) Đơn vị thời gian là gì? c) Tháng nào cửa hàng có doanh thu cao nhất? .... Quan sát biểu đồ dưới đây và trả lời câu hỏi a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về vấn đề gì? b) Đơn vị thời gian là gì? c) Tháng nào cửa hàng có doanh thu cao nhất? d) Tháng nào cửa hàng có doanh thu thấp nhất? e) Doanh thu của cửa hàng tăng trong những khoảng thời gian nào? f) Doanh thu của cửa hàng giảm trong những khoảng thời gian nào? Lời giải: a) Biểu đồ biểu diễn thông tin về doanh thu trong 12 tháng của cửa hàng A (triệu đồng). b) Đơn vị thời gian là tháng. c) Tháng 12 cửa hàng có doanh thu cao nhất (85 triệu đồng). d) Tháng 5 cửa hàng có doanh thu thấp nhất (50 triệu đồng). e) Doanh thu của cửa hàng tăng giữa các tháng: 1 – 4; 5 – 6; 7 – 8; 10 – 12. f) Doanh thu của cửa hàng giảm giữa các tháng: 4 – 5; 6 – 7; 8 – 10.

Bài 3 trang 107 Toán lớp 7 Tập 1:

 Hãy phân tích biểu đồ đoạn thẳng sau: Hãy phân tích biểu đồ Bài 3 trang 107 Toán lớp 7 Tập 1 Lời giải: Phân tích biểu đồ đoạn thẳng trên như sau: - Biểu đồ biểu diễn thông tin về nhiệt độ trung bình các tháng năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh (oC). - Đơn vị thời gian là tháng, đơn vị số liệu là oC. - Tháng 4 có nhiệt độ cao nhất (30,5oC). - Tháng 12 có nhiệt độ thấp nhất (26oC). - Nhiệt độ tăng giữa các tháng: 1 – 4. - Nhiệt độ giảm giữa các tháng: 4 – 12.

Lời giải BÀI 3: BIỂU ĐỒ ĐOẠN THẲNG giải toán 7 Tập 1 Trang 102 103 104 105 SGK Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn