Lời giải CHỦ ĐỀ 2: TẠO ĐỒ DÙNG DẠNG HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG giải toán 7 Tập 1 Trang 88 89 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải CHỦ ĐỀ 2: TẠO ĐỒ DÙNG DẠNG HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG giải toán 7 Tập 1 Trang 88 89 SGK Cánh diều

I. Nội dung chính của chủ đề

1. Một số kiến thức về hình lăng trụ đứng (sgk)

2. Kĩ năng tìm kiếm thông tin và trình bày kết quả hoạt động học tập

- Tìm hiểu hình ảnh về những đồ vật được thiết kế, chế tạo ở dạng hình lăng trụ đứng. - Giới thiệu sản phẩm tạo dựng những đồ vật có dạng hình lăng trụ đứng.

II. Gợi ý tổ chức các hoạt động

1. Các hoạt động học tập cá nhân

Hoạt động 1 trang 88 Toán lớp 7 Tập 1: Quan sát những hình ảnh vật thể trong thực tiễn cuộc sống có dạng hình lăng trụ đứng trong mỗi hình ảnh sau: Quan sát những hình ảnh về hình lăng trụ đứng trong thực tiễn cuộc sống, nêu hai đáy của hình lăng trụ đứng trong mỗi hình ảnh sau: Em hãy tìm thêm các hình ảnh về những vật thể trong thực tiễn cuộc sống có dạng hình lăng trụ đứng. Lời giải: Quan sát những hình ảnh về hình lăng trụ đứng trong thực tiễn cuộc sống, nêu hai đáy của hình lăng trụ đứng trong mỗi hình ảnh sau: Viên gạch có dạng hình lăng trụ đứng với đáy là hình lục giác đều. Quan sát những hình ảnh về hình lăng trụ đứng trong thực tiễn cuộc sống, nêu hai đáy của hình lăng trụ đứng trong mỗi hình ảnh sau: Lăng kính có dạnh hình lăng trụ đứng với đáy là tam giác Quan sát những hình ảnh về hình lăng trụ đứng trong thực tiễn cuộc sống, nêu hai đáy của hình lăng trụ đứng trong mỗi hình ảnh sau:Quan sát những hình ảnh về hình lăng trụ đứng trong thực tiễn cuộc sống, nêu hai đáy của hình lăng trụ đứng trong mỗi hình ảnh sau: Đèn kéo quân Quan sát những hình ảnh về hình lăng trụ đứng trong thực tiễn cuộc sống, nêu hai đáy của hình lăng trụ đứng trong mỗi hình ảnh sau: Hộp sữa có dạng hình lăng trụ đứng tứ giác hay cũng chính là hình hộp chữ nhật

2. Các hoạt động học tập nhóm

Hoạt động 2 trang 89 Toán lớp 7 Tập 1: Thực hành tạo đồ vật có dạng hình lăng trụ đứng. Lời giải: Tạo hộp quà Origami có dạng hình lăng trụ đứng tam giác từ miếng bìa: Thực hành tạo đồ vật có dạng hình lăng trụ đứng Hoạt động 3 trang 89 Toán lớp 7 Tập 1: Các nhóm học sinh trình bày ý tưởng thiết kế và cách thức tạo các sản phẩm. Lời giải: Ví dụ: Học sinh dùng que nam châm sắt nối lại với nhau để được Hình lăng trụ đứng. Các nhóm học sinh trình bày ý tưởng thiết kế và cách thức tạo các sản phẩm

3. Tổng kết, rút kinh nghiệm

Giáo viên tiến hành tổng kết, rít kinh nghiệm và đánh giá.

III. Đánh giá

Hình thức đánh giá: theo hình thức đánh giá của học tập dự án.

1. Đánh giá hoạt động cá nhân

- Mỗi cá nhân tự đánh giá vào phiếu cá nhân. - Nhóm đánh giá từng thành viên trong nhóm vào phiếu cá nhân

2. Đánh giá hoạt động và sản phẩm của nhóm

- Nhóm tự đánh giá lại hoạt động của nhóm và cho vào phiếu đánh giá hoạt động của nhóm. - Giáo viên và các nhóm đánh giá, rồi cho điểm phần trình bày của từng nhóm vào phiếu đánh giá hoạt động nhóm.

Lời giải CHỦ ĐỀ 2: TẠO ĐỒ DÙNG DẠNG HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG giải toán 7 Tập 1 Trang 88 89 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn