Lời giải BÀI 5: BIỂU DIỄN THẬP PHÂN CỦA SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 27 28 29 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 5: BIỂU DIỄN THẬP PHÂN CỦA SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 27 28 29 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: 

      

1. Số thập phân hữu hạn và số thập phân vô hạn tuần hoàn

Hoạt động 1 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: 

 

Hoạt động 2 trang 27 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 1 trang 28 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 29)

Bài 1 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 29 Toán lớp 7 Tập 1: 

Sử dụng máy tính cầm tay để thực hiện mỗi phép chia sau: a) 1 : 999; b) 8,5 : 3; c) 14,2 : 3,3. Lời giải: Sử dụng máy tính cầm tay, ta tính được thương của mỗi phép chia như sau: a) 1 : 999 = 0,(001); b) 8,5 : 3 = 2,8(3); c) 14,2 : 3,3 = 4,(30).

Lời giải BÀI 5: BIỂU DIỄN THẬP PHÂN CỦA SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 27 28 29 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn