Lời giải BÀI 3 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG giải toán 7 Tập 1 Trang 100 101 102 104 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 3 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG giải toán 7 Tập 1 Trang 100 101 102 104 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 100 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hình 33 minh họa góc quan sát của người phi công và góc quan sát của người hoa tiêu khi hướng dẫn máy bay vào vị trí sân bay. Hình 33 minh họa góc quan sát của người phi công và góc quan sát của người hoa tiêu khi hướng dẫn máy bay vào vị trí sân bay Theo em dự đoán, hai góc đó có bằng nhau hay không? Lời giải: Hình 33 minh họa góc quan sát của người phi công và góc quan sát của người hoa tiêu khi hướng dẫn máy bay vào vị trí sân bay. Hình 33 minh họa góc quan sát của người phi công và góc quan sát của người hoa tiêu khi hướng dẫn máy bay vào vị trí sân bay Dự đoán: góc quan sát của người phi công và góc quan sát của người hoa tiêu khi hướng dẫn máy bay vào vị trí sân bay bằng nhau.

1. Hai góc đồng vị, hai góc so le trong

Hoạt động 1 trang 100 Toán lớp 7 Tập 1: 

Đọc kĩ các nội dung sau: Ở Hình 34, đường thẳng c cắt hai đường thẳng a, b lần lượt tại điểm A, B. Đọc kĩ các nội dung sau: Quan sát vị trí của mỗi góc A1 và B1 ở Hình 34 a) Quan sát vị trí của mỗi góc A1 và B1 ở Hình 34, ta thấy: - Góc A1 và góc B1 ở “cùng một phía” của đường thẳng c; - Góc A1 ở “phía trên” đường thẳng a; Góc B1 ở “phía trên” đường thẳng b. Hai góc A1 và B1 ở vị trí như thế gọi là hai góc đồng vị. b) Đọc kĩ các nội dung sau: Quan sát vị trí của mỗi góc A1 và B1 ở Hình 34 Quan sát vị trí của mỗi góc A3 và B1 ở Hình 35, ta thấy: - Góc A3 và góc B1 ở “hai phía” của đường thẳng c. - Góc A3 ở “phía dưới” đường thẳng a; Góc B1 ở “phía trên” đường thẳng b. Hai góc A3 và B1 ở vị trí như thế gọi là hai góc so le trong. Đọc kĩ các nội dung sau: Quan sát vị trí của mỗi góc A1 và B1 ở Hình 34 Tương tự, trong Hình 36 ta cũng có: - Các cặp góc A1 và B1, A2 và B2, A3 và B3, A4 và B4 là các cặp góc đồng vị; - Cặp góc A3 và B1, A2 và B4 là cặp góc so le trong. Lời giải: Học sinh đọc và làm theo các yêu cầu của hoạt động.

Lời giải BÀI 3 HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG giải toán 7 Tập 1 Trang 100 101 102 104 SGK Cánh diều

2. Dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song

Hoạt động 2 trang 101 Toán lớp 7 Tập 1:

Quan sát các hình 38a, 38b, 38c và đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau: Quan sát các hình 38a, 38b, 38c và đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau Lời giải: - Hình 38a: Gọi giao điểm của đường thẳng a, b với đường thẳng c lần lượt là hai điểm A và B (như hình vẽ). Quan sát các hình 38a, 38b, 38c và đoán xem các đường thẳng nào song song với nhau

Hoạt động 3 trang 102 Toán lớp 7 Tập 1:

a) Thực hành vẽ đường thẳng b đi qua điểm M và song song với đường thẳng a (M ∉ a) bằng ê ke theo các bước sau: Thực hành vẽ đường thẳng b đi qua điểm M và song song với đường thẳng a Bước 1. Vẽ đường thẳng a và điểm M không thuộc đường thẳng a Bước 2. Đặt ê ke sao cho cạnh ngắn của góc vuông nằm trên đường thẳng a và cạnh huyền đi qua điểm M, vẽ theo cạnh huyền một phần đường thẳng c đi qua M (đường thẳng c cắt đường thẳng a tại điểm N) Bước 3. Dịch chuyển ê ke sao cho cạnh huyền của ê ke vẫn nằm trên đường thẳng c còn cạnh ngắn của góc vuông đi qua điểm M, vẽ theo cạnh ngắn của góc vuông một phần đường thẳng b đi qua điểm M Bước 4. Vẽ hoàn thiện đường thẳng b. b) Giải thích vì sao đường thẳng b song song với đường thẳng a. Lời giải:

4. Tính chất của hai đường thằng song song

Hoạt động 4 trang 103 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hiện các hoạt động sau: Lời giải: Trên tờ giấy (hoặc bìa mỏng), cho hai đường thẳng song song a, b và đường thẳng c cắt cả hai đường thẳng a, b lần lượt tại các điểm A, B (Hình 40). Thực hiện các hoạt động sau: Cắt ra từ tờ giấy hai góc đồng vị A1 và B1 (Hình 41) a) Cắt ra từ tờ giấy hai góc đồng vị A1 và B1 (Hình 41). Thực hiện các hoạt động sau: Cắt ra từ tờ giấy hai góc đồng vị A1 và B1 (Hình 41) b) Dịch chuyển miếng giấy màu vàng cho trùng với miếng giấy màu xanh sao cho góc A1 trùng với góc B1. Lời giải: Học sinh thực hành theo các bước đã nêu ở đề bài.

Luyện tập trang 103 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài tập

Bài 1 trang 104 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 104 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3 trang 104 Toán lớp 7 Tập 1: 

Để đảm bảo an toàn khi đi lại trên cầu thang của ngôi nhà, người ta phải làm lan can. Phía trên của lan can có tay vịn làm chỗ dựa để khi lên xuống cầu thang được thuận tiện. Phía dưới tay vịn là các thanh trụ song song với nhau và các thanh sườn song song với nhau. Để đảm bảo chắc chắn thì các thanh trụ của lan can được gắn vuông góc cố định xuống bậc cầu thang. Để đảm bảo an toàn khi đi lại trên cầu thang của ngôi nhà, người ta phải làm lan can Trong Hình 46, góc xOy bằng 144o. Hỏi góc nhọn tạo bởi một thanh sườn với một thanh trụ của lan can là bao nhiêu độ? (Xem hướng dẫn ở Hình 47). Lời giải: Gọi giao điểm giữa hai thanh sườn và thanh trụ là hai điểm A và B. Đặt tên góc A1 và B1 (như hình vẽ). Để đảm bảo an toàn khi đi lại trên cầu thang của ngôi nhà, người ta phải làm lan can Vì thanh trụ vuông góc với bậc cầu thang nên góc tạo bởi thanh trụ và bậc cầu thang là 90o. Khi đó, góc tạo bởi thanh trụ và tia Oy là: 144o – 90o = 54o. Thanh sườn song song với tia Oy. Nên số đo góc tạo bởi thanh trụ và tia Oy với góc tạo bởi thanh sườn và thanh trụ bằng nhau (hai góc đồng vị). Khi đó, A^1=54o. Vì các thanh trụ song song với nhau. Nên A^1=B^1 (hai góc đồng vị). Do đó, B^1=54o. Vậy góc nhọn tạo bởi một thanh sườn với một thanh trụ của lan can là 54 độ.
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn