Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 giải toán 7 Tập 1 Trang 108 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 giải toán 7 Tập 1 Trang 108 SGK Cánh diều

Bài 1 trang 108 Toán lớp 7 Tập 1:

a) Cho một ví dụ về hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh. b) Thế nào là tia phân giác của một góc? c) Cho một ví dụ về hai góc đồng vị, hai góc so le trong. d) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị có bằng nhau hay không? Hai góc so le trong có bằng nhau hay không? e) Phát biểu tiên đề Euclid về đường thẳng song song. Lời giải: a) Ví dụ: Hai góc aOb và bOc là hai góc kề nhau (như hình vẽ). Cho một ví dụ về hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh Ví dụ: Hai góc xOy và yOz là hai góc kề bù (như hình vẽ). Cho một ví dụ về hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh Ví dụ: Hai góc O1 và O3 là hai góc đối đỉnh. Cho một ví dụ về hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh b) Tia phân giác của một góc là tia nằm trong góc và tạo với hai cạnh của góc đó hai góc bằng nhau. c) Ví dụ: Hai góc M1 và N1 là hai góc đồng vị. Cho một ví dụ về hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh Ví dụ: Hai góc A1 và B1 là hai góc so le trong. Cho một ví dụ về hai góc kề nhau, hai góc kề bù, hai góc đối đỉnh d) Nếu một đường thẳng cắt hai đường thẳng song song thì hai góc đồng vị bằng nhau và hai góc so le trong bằng nhau. e) Tiên đề Euclid về đường thẳng song song: Qua một điểm ở ngoài một đường thẳng chỉ có một đường thẳng song song với đường thẳng đó.

Bài 2 trang 108 Toán lớp 7 Tập 1:

a) Hai góc có tổng số đo bằng 180o có phải là hai góc kề bù hay không? b) Hai góc bằng nhau và có chung đỉnh có phải là hai góc đối đỉnh hay không? Lời giải: a) Hai góc có tổng số đo bằng 180o không phải là hai góc kề bù. Vì còn thiếu điều kiện là hai góc đó phải kề nhau.

Bài 3 trang 108 Toán lớp 7 Tập 1:

Tìm cặp đường thẳng song song trong mỗi hình 53a, 53b, 53c, 53d và giải thích vì sao. Tìm cặp đường thẳng song song trong mỗi hình 53a, 53b, 53c, 53d và giải thích vì sao

Bài 4 trang 108 Toán lớp 7 Tập 1:

Quan sát Hình 54, trong đó Cx song song với AB, đường thẳng BC cắt đường thẳng DE tại F. Quan sát Hình 54, trong đó Cx song song với AB, đường thẳng BC cắt đường thẳng DE tại F a) Tính số đo góc BCx. b) Chứng minh rằng Cx song song với DE. c) Tính số đo góc BCD.

Bài 5 trang 108 Toán lớp 7 Tập 1:

Quan sát Hình 55, trong đó mq // xt. Quan sát Hình 55, trong đó mq // xt. Kể tên các cặp góc đồng vị bằng nhau a) Kể tên các cặp góc đồng vị bằng nhau. b) Tìm số đo các góc BAC, CDE.

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 giải toán 7 Tập 1 Trang 108 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn