Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 Tập 1 Trang 69 70 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 Tập 1 Trang 69 70 SGK Cánh diều

Bài 1 trang 69 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 69 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3 trang 69 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 69 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 5 trang 69 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 6 trang 69 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 7 trang 69 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 8 trang 69 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 9 trang 69 Toán lớp 7 Tập 1:

Lớp 7A có 45 học sinh. Trong đợt sơ kết Học kỳ I, số học sinh của lớp 7A có kết quả học tập ở các mức Tốt, Khá, Đạt tỉ lệ với ba số 3; 4; 2. Tính số học sinh có kết quả học tập ở mỗi mức của lớp 7A, biết trong lớp đó không có học sinh nào ở mức Chưa đạt.

Bài 10 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

Chị Phương định mua 3 kg táo với số tiền định trước. Khi vào siêu thị đúng thời điểm khuyến mại nên giá táo được giảm 25%. Với số tiền đó, chị Phương mua được bao nhiêu ki – lô – gam táo?

Bài 11 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1:

Cứ 15 phút chị Lan chạy được 2,5 km. Hỏi trong 1 giờ chị chạy được bao nhiêu ki – lô – mét? Biết rằng vận tốc chạy của chị Lan là không đổi.

Bài 12 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

Một công nhân trong 30 phút làm được 20 sản phẩm. Hỏi để làm được 50 sản phẩm người đó cần bao nhiêu phút? Biết năng suất làm việc của người đó không đổi.

Bài 13 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 14 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

Trong tháng trước, cứ 6 giờ, dây chuyền làm ra 1 000 sản phẩm. Trong tháng này, do được cải tiến nên năng suất của dây chuyền bằng 1,2 lần năng suất tháng trước. Hỏi trong tháng này, để làm ra 1 000 sản phẩm như thế thì dây chuyền đó cần bao nhiêu giờ?

Bài 15 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

Đồng trắng là một hợp kim của đồng và nickel . Một hợp kim đồng trắng có khối lượng của đồng và nickel tỉ lệ với 9 và 11. Tính khối lượng đồng và nickel cần dùng để tạo ra 25 kg hợp kim đó.

Bài 16 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hình 14a mô tả hình dạng của một hộp sữa và lượng sữa chứa trong hộp đó. Hình 14b mô tả hình dạng của hộp sữa đó và lượng sữa chứa trong hộp khi đặt hộp ngược lại. Tính tỉ số của thể tích sữa có trong hộp và thể tích cả hộp.

Bài 17 trang 70 Toán lớp 7 Tập 1:

Hình 9a mô tả hình dạng của một hộp sữa và lượng sữa chứa trong hộp đó. Hình 9b mô tả hình dạng của hộp sữa đó và lượng sữa chứa trong hộp khi đặt hộp ngược lại. Tính tỉ số của thể tích sữa có trong hộp và thể tích cả hộp.

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 Tập 1 Trang 69 70 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn