Lời giải BÀI 4: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH QUY TẮC DẤU NGOẶC giải Toán 7 Tập 1 Trang 23 24 25 26 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 4: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH QUY TẮC DẤU NGOẶC giải Toán 7 Tập 1 Trang 23 24 25 26 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 23 Toán lớp 7 Tập 1:

          

1. Thứ tự thực hiện các phép tính

Luyện tập 1 trang 23 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 2 trang 24 Toán lớp 7 Tập 1:

2. Quy tắc dấu ngoặc

Luyện tập 3 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1:

Luyện tập 4 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài tập (trang 25, 26)

Bài 1 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 25 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 3 trang 26 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 26 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 26 Toán lớp 7 Tập 1:

 Một mảnh vườn có dạng hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là 5,5 m và 3,75 m. Dọc theo các cạnh của mảnh vườn, người ta trồng các khóm hoa, cứ m trồng một khóm hoa. Tính số khóm hoa cần trồng. Lời giải: Cứ m trồng một khóm hoa, nghĩa là mỗi khóm hoa cách nhau 0,25 m. Mảnh vườn có dạng hình chữ nhật với độ dài hai cạnh là 5,5 m và 3,75 m hay hình chữ nhật đó có chiều dài 5,5 m và chiều rộng 3,75 m. Số khóm hoa được trồng dọc theo chiều dài là: 5,5 : 0,25 + 1 = 23 (khóm hoa). Số khóm hoa được trồng theo chiều rộng là: 3,75 : 0,25 + 1 = 16 (khóm hoa). Khi tính số khóm hoa được trồng dọc theo các cạnh của hình chữ nhật thì mỗi khóm hoa tại 4 đỉnh của hình chữ nhật sẽ được tính hai lần. Khi đó, số khóm hoa được trồng bằng tổng số khóm hoa trồng theo các cạnh trừ đi 4. Số khóm hoa cần trồng là: (23 + 16) . 2 – 4 = 74 (khóm hoa) Vậy có 74 khóm hoa cần trồng. Nói thêm: Khi tính số khóm hoa được theo các cạnh của hình chữ nhật, ta lấy chu vi của hình chữ nhật chia cho khoảng cách giữa hai khóm hoa (ta chỉ xét trong trường hợp độ dài mỗi cạnh của hình chữ nhật chia hết cho khoảng cách giữa hai khóm hoa).

Bài 6 trang 26 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho miếng bìa có kích thước được mô tả như Hình 8 (các số đo trên hình tính theo đơn vị đề-xi-mét). a) Tính diện tích của miếng bìa. b) Từ miếng bìa đó, người ta gấp thành một hình hộp chữ nhật. Tính thể tích của hình hộp chữ nhật. Lời giải: a) Đặt tên các điểm trên miếng lần lượt là A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N như hình vẽ: Ta có thể chia miếng bìa thành các hình nhỏ, sau đó tính tổng diện tích của các hình nhỏ đó. Có nhiều các chia thành các hình nhỏ. Chẳng hạn: Cách 1: Ta chia miếng bìa đã cho thành 3 hình chữ nhật: ABMN, CDKL, EGHI. Diện tích hình chữ nhật ABMN là: 1,5 . 0,25 = 0,375 (dm2) Chiều dài hình chữ nhật CDKL là: 0,25 + 1,5 + 0,25 = 2 (dm) Diện tích hình chữ nhật CDKL là: 2 . 1,5 = 3 (dm2) Chiều dài hình chữ nhật EGHI là: 1,5 + 0,25 = 1,75 (dm) Diện tích hình chữ nhật EGHI là: 1,75 . 1,5 = 2,625 (dm2) Diện tích miếng bìa đã cho là: 0,375 + 3 + 2,625 = 6 (dm2) Vậy diện tích miếng bìa đã cho là 6 dm2. Cách 2: Ta chia miếng bìa đã cho thành 3 hình chữ nhật: BCDE, AGHN, MIKL. Diện tích hình chữ nhật BCDE là: 1,5 . 0,25 = 0,375 (dm2) Chiều dài hình chữ nhật AGHN là: 0,25 + 1,5 + 0,25 + 1,5 = 3,5 (dm) Diện tích hình chữ nhật AGHN là: 3,5 . 1,5 = 5,25 (dm2) Diện tích hình chữ nhật MIKL là: 1,5 . 0,25 = 0,375 (dm2) Diện tích miếng bìa đã cho là: 0,375 + 5,25 + 0,375 = 6 (dm2) b) Từ miếng bìa đó, ta gấp được hình hộp chữ nhật có ba kích thước là: 1,5 dm; 1,5 dm và 0,25 dm. Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật đó là:  1,5 . 1,5 . 0,25 = 0,5625 (dm3). Vậy thể tích của hình hộp chữ nhật được gấp thành là 0,5625 dm3.

Bài 7 trang 26 Toán lớp 7 Tập 1: 

Giá niêm yết của một chiếc ti vi ở cửa hàng là 20 000 000 đồng. Cửa hàng giảm lần thứ nhất 5% giá niêm yết của chiếc ti vi đó. Để nhanh chóng bán hết số lượng ti vi, cửa hàng giảm thêm 2% giá của chiếc ti vi sau lần giảm thứ nhất. Hỏi khách hàng phải trả bao nhiêu cho chiếc ti vi đó sau 2 lần giảm giá? Lời giải: • Lần giảm giá thứ nhất: Số tiền khách hàng được giảm khi mua 1 chiếc ti vi là: 20 000 000 . 5% = 1 000 000 (đồng) Giá của 1 chiếc ti vi sau lần giảm thứ nhất là: 20 000 000 – 1 000 000 = 19 000 000 (đồng) • Lần giảm giá thứ hai: Số tiền khách hàng được giảm khi mua 1 chiếc ti vi là: 19 000 000 . 2% = 380 000 (đồng) Giá của 1 chiếc ti vi sau lần giảm thứ hai là: 19 000 000 – 380 000 = 18 620 000 (đồng) Vậy khách hàng phải trả 18 620 000 đồng cho chiếc ti vi sau 2 lần giảm giá.

Lời giải BÀI 4: THỨ TỰ THỰC HIỆN CÁC PHÉP TÍNH QUY TẮC DẤU NGOẶC giải Toán 7 Tập 1 Trang 23 24 25 26 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn