Lời giải CHỦ ĐỀ 1: MỘT SỐ HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI TRONG KINH DOANH Tập 1 Trang 73 74 75 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải CHỦ ĐỀ 1: MỘT SỐ HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI TRONG KINH DOANH Tập 1 Trang 73 74 75 SGK Cánh diều

I. Nội dung chính của chủ đề

  1. Giới thiệu về khuyến mãi trong kinh doanh (sgk)
  2. Hình thức giảm giá trong khuyến mãi
  3. Kiến thức toán học

- Sau khi giảm x% số a, ta nhân được số a.(100% – x%)

- Sau khi tăng x% số a, ta nhận được số a.(100% + x%).

II. Gợi ý tổ chức các hoạt động

1. Phần chuẩn bị

Hoạt động 1 trang 73 Toán lớp 7 Tập 1: 

Giáo viên thực hiện những nhiệm vụ sau:

- Quy định hệ thống đơn vị tiền giả định, chẳng hạn gồm: 1 000 đồng giả định, 2 000 đồng giả định, 5 000 đồng giả định, 10 000 đồng giả định, 20 000 đồng giả định.

- Giáo viên chuẩn bị 600 000 đồng đến 700 000 đồng giả định;

- Quy định danh mục sản phẩm (nên tối đa 5 loại sản phẩm) và giá nhập vào của từng loại sản phẩm, số lượng sản phẩn cần đủ nhiều sao cho tổng số tiền thu được khi bán hết số sản phẩm đó (theo giá quy định) tối thiểu là 400 000 đồng giả định;

- Chia lớp thành 4 nhóm học sinh và cử nhóm trưởng của mỗi nhóm;

- Giao cho mỗi nhóm học sinh 20 sản phẩm, nhóm học sinh được quyền lựa chọn 20 sản phẩm trong danh mục sản phẩm đã quy định (mặt hàng cần kinh doanh) từ giáo viên theo đúng kế hoạch kinh doanh mà nhóm đã vạch ra sao cho tổng giá trị của 20 sản phẩm đó (tính theo giá nhập vào của từng loại sản phẩm) không vượt quá 100 000 đồng giả định.

- Mỗi nhóm được nhận 150 000 đồng giả định để thực hiện nhiệm vụ mua sản phẩm (mặt hàng kinh doanh) của nhóm khác, tuyệt đối không được mua sản phẩm kinh doanh của chính nhóm mình.

- Quy định rằng sản phẩm tồn lại khi trò chơi kết thúc được định giá bằng 50% giá ban đầu.

Hoạt động 2 trang 74 Toán lớp 7 Tập 1: 

Học sinh được chia theo nhóm. Các nhóm trao đổi thảo luận.

- Xác định rõ nhiệm vụ của nhóm và từng nhiệm vụ thành phần.

- Phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm.

- Xác định thời gian hoàn thành từng nhiệm vụ thành phần và và nhiệm vụ chung.

Hoạt động 3 trang 74 Toán lớp 7 Tập 1:

 Mỗi học sinh tiến hành lập kế hoạch kinh doanh của nhóm, đặc biệt lựa chọn hình thức khuyến mãi phù hợp để tăng lãi của nhóm.

a) Nhiệm vụ 1: Lập kế hoạch kinh doanh của mỗi nhóm

Thống nhất các công việc sau đây:

- Lựa chọn 20 sản phẩm (mặt hàng cần kinh doanh) sao cho tổng giá trị của 20 sản phẩm đó (tính theo giá nhập vào của từng loại sản phẩm) không vượt quá 100 000 đồng giả định;

- Lựa chọn hình thức kinh doanh, thảo luận các chiến lược kinh doanh;

- Phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm; từng cá nhân dự kiến cách làm của mình và cả nhóm cùng trao đổi góp ý.

b) Nhiệm vụ 2: Xác định hình thức khuyến mãi và cách thức quảng cáo, thông tin về sản phẩm.

Thống nhất các công việc cần làm sau đây:

- Xác định hình thức giảm giá;

- Đưa ra thêm những hình thức khuyến mãi khác (nếu có):

- Xác định cách thực hiện quảng cáo, thông tin về sản phẩm và hình thức khuyến mãi.

2. Phần thực hiện

Hoạt động 4 trang 74 Toán lớp 7 Tập 1: 

Thực hiện công việc kinh doanh (thực hành bán hàng). Tính doanh thu và lãi.

- Yêu cầu mong muốn:

Sản phẩm Giá mua vào Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Số lượng bán Lãi
Bút bi 3 000 đồng/cái 15 cái Mua 3 cái tặng 1 ngòi chì    
Ngòi chì 350 đồng/ cái 2 hộp (40 cái) Mua 10 cái tặng 1 cái    
Tẩy chì 1 500 đồng/ cái 10 cái Mua 2 cái giảm 10%    
Thước kẻ 4 000 đồng/ cái 5 cái Giảm 5%    

- Kết quả đạt được:

Sản phẩm Giá mua vào Giá bán ra Số lượng mua Hình thức khuyến mãi Số lượng bán Lãi
Bút bi 3 000 đồng/ cái 4 500 đồng/ cái 15 cái Mua 3 cái tặng 1 ngòi chì 10 cái 15 000 đồng
Ngòi chì 350 đồng/ cái 500 đồng/ cái 2 hộp (40 cái) Mua 10 cái tặng 1 cái Bán 30 cái tặng 2 cái 3 800 đồng
Tẩy chì 1 500 đồng/ cái 2 000 đồng/ cái 10 cái Mua 2 cái giảm 10% 8 cái (trong đó có 4 cái bán theo khuyến mãi) 3 200 đồng
Thước kẻ 4 000 đồng/ cái 5 000 đồng/ cái 4 cái Giảm 5% 4 cái 3 000 đồng

- Viết báo cáo kết quả:

(học sinh dựa vào bảng trên viết báo cáo kết quả)

Hoạt động 5 trang 75 Toán lớp 7 Tập 1:

 Làm việc chung cả lớp.

a) Nhiệm vụ 1

Các nhóm báo cáo kết quả (tính doanh thu, lãi và giải thích cách đưa ra các hình thức khuyến mãi). Cả lớp góp ý thống nhất kết quả này.

b) Nhiệm vụ 2

Dựa trên lãi thực tế của mỗi nhóm, cả lớp cho ý kiến đưa ra các hình thức khuyến mãi nhằm tăng lãi suất trong phương án kinh doanh của nhóm.

c) Nhiệm vụ 3

Tổng kết rút kinh nghiệm

III. Đánh giá

Hình thức đánh giá: theo hình thức đánh giá của học sinh dự án.

1. Đánh giá hoạt động cá nhân

- Mỗi cá nhân tự đánh giá vào phiếu cá nhân.

- Nhóm đánh giá từng thành viên trong nhóm vào phiếu đánh giá cá nhân

2. Đánh giá hoạt động và sản phẩm của nhóm

- Nhóm tự đánh giá lại hoạt động của nhóm và cho vào phiếu đánh giá hoạt động của nhóm.

- Giáo viên và các nhóm đánh giá, rồi cho điểm phần trình bày của từng nhóm vào phiếu đánh giá hoạt động nhóm.

Lời giải CHỦ ĐỀ 1: MỘT SỐ HÌNH THỨC KHUYẾN MÃI TRONG KINH DOANH Tập 1 Trang 73 74 75 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn