Lời giải BÀI 2 CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 12 13 14 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 2 CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 12 13 14 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 12 Toán lớp 7 Tập 1: 

Đèo Hải Vân là một cung đường hiểm trở trên tuyến giao thông suốt Việt Nam. Để thuận lợi cho việc đi lại, người ta đã xây dựng hầm đường bộ xuyên đèo Hải Vân. Hầm Hải Vân có chiều dài là 6,28 km và bằng  độ dài của đèo Hải Vân. Độ dài của đèo Hải Vân là bao nhiêu ki-lô-mét?

 

1. Cộng, trừ hai số hữu tỉ. Quy tắc chuyển vế

Hoạt động 1 trang 12 Toán lớp 7 Tập 1:

Luyện tập 1 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hoạt động 2 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1: 

Nêu tính chất của phép cộng các số nguyên. Lời giải: Phép cộng số nguyên có các tính chất sau: • Giao hoán: Với mọi a, b ∈ ℤ : a + b = b + a; • Kết hợp: Với mọi  a, b, c ∈ ℤ: (a + b) + c = a + (b + c); • Cộng với số 0: Với mọi  a ∈ ℤ:  a + 0 = 0 + a = a; • Cộng với số đối: Số đối của số nguyên a được ký hiệu là (− a): a + (− a) = (− a) + a = 0.

Luyện tập 2 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hoạt động 3 trang 13 Toán lớp 7 Tập 1: 

a) Tìm số nguyên x, biết: x + 5 = – 3. b) Trong tập hợp các số nguyên, nêu quy tắc tìm một số hạng của tổng hai số khi biết tổng và số hạng còn lại. Lời giải: a) x + 5 = – 3 x = – 3 – 5 x = – (3 + 5) x = – 8 (thỏa mãn x là số nguyên). Vậy x = – 8. b) Trong tập hợp các số nguyên, muốn tìm một số hạng chưa biết ta lấy tổng của hai số trừ đi số hạng còn lại.

Luyện tập 3 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1:

2. Nhân, chia hai số hữu tỉ

Hoạt động 4 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 4 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 5 trang 14 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hoạt động 5 trang 15 Toán lớp 7 Tập 1:

             

Luyện tập 6 trang 15 Toán lớp 7 Tập 1:

Hoạt động 6 trang 15 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 7 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 16)

Bài 1 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 2 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 4 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 5 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 6 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 7 trang 16 Toán lớp 7 Tập 1: 

Theo yêu cầu của kiến trúc sư, ổ cắm điện và vòi nước của nhà chú Năm cách nhau tối thiểu là 60 cm. Trên bản vẽ có tỉ lệ 1 : 20 của thiết kế nhà chú Năm, khoảng cách từ ổ cắm điện đến vòi nước đo được là 2,5 cm. Khoảng cách trên bản vẽ như vậy có phù hợp với yêu cầu của kiến trúc sư không? Giải thích vì sao?

Lời giải BÀI 2 CỘNG TRỪ NHÂN CHIA SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 12 13 14 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn