Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 5 6 7 8 9 10 11 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 5 6 7 8 9 10 11 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 5 Toán lớp 7 Tập 1: 

Nhiệt độ lúc 13 giờ ngày 24/01/2016 tại một số trạm đo được cho bởi bảng sau ....

     

1. Số hữu tỉ

Hoạt động 1 trang 5 Toán lớp 7 Tập 1: 

Giải Toán 7 trang 6 Tập 1

Luyện tập 1 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Biểu diễn số hữu tỉ trên trục số

Hoạt động 2 trang 6 Toán lớp 7 Tập 1:

Luyện tập 2 trang 7 Toán lớp 7 Tập 1: 

3. Số đối của một số hữu tỉ

Hoạt động 3 trang 7, 8 Toán lớp 7 Tập 1:

Luyện tập 3 trang 8 Toán lớp 7 Tập 1:

4. So sánh các số hữu tỉ

Hoạt động 4 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

 

Luyện tập 4 trang 9 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hoạt động 5 trang 9, 10 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài tập (trang 10, 11)

Bài 1 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 3 trang 10 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 4 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 5 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 6 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 7 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 8 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1: 

Lời giải BÀI 1: TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈ giải Toán 7 Tập 1 Trang 5 6 7 8 9 10 11 SGK Cánh diều

Bài 9 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bạn Linh đang cân khối lượng của mình (Hình 6), ở đó các vạch ghi 46 và 48 lần lượt ứng với các số đo 46 kg và 48 kg. Khi nhìn vị trí mà chiếc kim chỉ vào, bạn Minh đọc số đo là 47,15 kg, bạn Dương đọc số đo là 47,3 kg, bạn Quân đọc số đo là 47,65 kg. Bạn nào đã đọc đúng số đo? Vì sao? Lời giải: Từ vạch ghi 46 đến vạch ghi 48 lần lượt ứng với các số đo 46 kg và 48 kg thì vạch đậm chính giữa hai vạch này chỉ số đo 47 kg. Từ vạch chỉ số đo 47 kg đến vạch chỉ số đo 48 kg được chia thành 10 đoạn nhỏ nên mỗi đoạn tương ứng với 0,1 kg. Do đó, chiếc cân chỉ 47,3 kg. Vậy bạn Dương đã đọc đúng số đo.

Bài 10 trang 11 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cô Hạnh dự định xây tầng hầm cho ngôi nhà của gia đình. Một công ty tư vấn xây dựng đã cung cấp cho cô Hạnh lựa chọn một trong sáu số đo chiều cao của tầng hầm như sau: 2,3 m; 2,35 m; 2,4 m; 2,55 m; 2,5 m; 2,75 m. Cô Hạnh dự định chọn chiều cao của tầng hầm lớn hơn m để đảm bảo ánh sáng, thoáng đãng, cân đối về kiến trúc và thuận tiện trong sử dụng. Em hãy giúp cô Hạnh chọn đúng số đo chiều cao của tầng hầm. Lời giải: Ta có =2,6. Cô Hạnh dự định chọn chiều cao của tầng hầm lớn hơn m hay chiều cao lớn hơn 2,6 m. Mà trong sáu lựa chọn mà công ty tư vấn xây dựng đã đưa ra cho cô Hạnh thì chỉ có chiều cao 2,75 m lớn hơn 2,6 m. Vậy số đo chiều cao của tầng hầm cô Hạnh cần chọn là 2,75 m.
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn