Lời giải BÀI 2 TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC giải toán 7 Tập 1 Trang 96 97 98 99 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 2 TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC giải toán 7 Tập 1 Trang 96 97 98 99 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 96 Toán lớp 7 Tập 1:

 Hình 24 gợi lên hình ảnh tia OC nằm trong góc AOB và chia góc đó thành hai góc bằng nhau là AOC và BOC. Hình 24 gợi lên hình ảnh tia OC nằm trong góc AOB và chia góc đó thành hai góc bằng nhau là AOC và BOC Tia OC được gọi là tia gì của góc AOB? Lời giải: Sau bài học này chúng ta sẽ giải quyết được câu hỏi trên như sau: Tia OC được gọi là tia phân giác của góc AOB.

1. Định nghĩa

Hoạt động 1 trang 96 Toán lớp 7 Tập 1: 

Quan sát góc vuông xOy và tia Oz ở Hình 25. Quan sát góc vuông xOy và tia Oz ở Hình 25. Mỗi điểm M (M khác O) thuộc tia Oz a) Mỗi điểm M (M khác O) thuộc tia Oz có phải là điểm trong của góc xOy hay không? Tia Oz có nằm trong góc xOy hay không? b) Tính số đo góc yOz. c) So sánh hai góc xOz và yOz. Lời giải: a) Điểm M không thuộc tia Ox, cũng không thuộc tia Oy và nằm bên trong góc xOy. Do đó, điểm M (M khác O) thuộc tia Oz là điểm trong của góc xOy. Tia Oz đi qua điểm M mà điểm M cũng nằm trong góc xOy. Nên tia Oz nằm trong góc xOy. Vậy điểm M (M khác O) thuộc tia Oz là điểm trong của góc xOy và tia Oz nằm trong góc xOy.

2. Vẽ tia phân giác của một góc

Hoạt động 2 trang 97 Toán lớp 7 Tập 1:

 Cho góc xOy. Vẽ tia phân giác của góc đó bằng thước thẳng và compa. Lời giải: Để vẽ tia phân giác của góc xOy, ta làm như sau: Bước 1: Trên tia Ox lấy điểm A bất kì (A khác O); Vẽ một phần đường tròn tâm O bán kính OA, cắt tia Oy tại điểm B. Cho góc xOy. Vẽ tia phân giác của góc đó bằng thước thẳng và compa Bước 2: Vẽ một phần đường tròn tâm A bán kính AO. Cho góc xOy. Vẽ tia phân giác của góc đó bằng thước thẳng và compa Bước 3: Vẽ một phần đường tròn tâm B bán kính BO, cắt phần đường tròn tâm A bán kính AO tại điểm C nằm trong góc xOy. Cho góc xOy. Vẽ tia phân giác của góc đó bằng thước thẳng và compa Bước 4: Vẽ tia OC, ta được tia phân giác của góc xOy. Cho góc xOy. Vẽ tia phân giác của góc đó bằng thước thẳng và compa

Luyện tập 1 trang 97 Toán lớp 7 Tập 1: 

      

Hoạt động 3 trang 97 Toán lớp 7 Tập 1: 

Cho góc mIn. Vẽ tia phân giác của góc đó bằng thước hai lề (thước có hai cạnh song song). Lời giải: Để vẽ tia phân giác của góc mIn bằng thước hai lề, ta làm như sau: Bước 1:  - Đặt thước hai lề sao cho một cạnh của thước trùng với cạnh Im của góc mIn. - Dùng bút vạch một vạch thẳng theo cạnh kia của thước (như hình vẽ). Cho góc mIn. Vẽ tia phân giác của góc đó bằng thước hai lề (thước có hai cạnh song song) Bước 2:  - Đặt thước hai lề sao cho một cạnh của thước trùng với cạnh In của góc mIn. - Dùng bút vạch một vạch thẳng theo cạnh kia của thước (như hình vẽ). Cho góc mIn. Vẽ tia phân giác của góc đó bằng thước hai lề (thước có hai cạnh song song) Bước 3: Hai nét vạch thẳng vẽ ở Bước 1 và Bước 2 cắt nhau tại điểm K nằm trong góc mIn. Vẽ tia IK, ta được tia phân giác của góc mIn. Cho góc mIn. Vẽ tia phân giác của góc đó bằng thước hai lề (thước có hai cạnh song song)

Luyện tập 2 trang 98 Toán lớp 7 Tập 1:

Lời giải BÀI 2 TIA PHÂN GIÁC CỦA MỘT GÓC giải toán 7 Tập 1 Trang 96 97 98 99 SGK Cánh diều

Bài tập

Bài 1 trang 98 Toán lớp 7 Tập 1: 

Để xác định phương hướng trên bản đồ hay trên thực địa, người ta thường xác định 8 hướng (Bắc, Nam, Đông, Tây, Đông Bắc, Đông Nam, Tây Nam, Tây Bắc) như Hình 29. Để xác định phương hướng trên bản đồ hay trên thực địa, người ta thường xác định 8 hướng Trong đó: B: hướng Bắc;        N: hướng Nam; Đ: hướng Đông;    T: hướng Tây; ĐB: hướng Đông Bắc (tia Ox); ĐN: hướng Đông Nam (tia Ov); TN: hướng Tây Nam (tia Oy); TB: hướng Tây Bắc (tia Ou). a) Tia OB là tia phân giác của góc (khác góc bẹt) nào? b) Tia OT là tia phân giác của góc (khác góc bẹt) nào?

Bài 2 trang 99 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3 trang 99 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 99 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bước 2: Vẽ một phần đường tròn tâm A bán kính AO. Cho góc xOy = 120 độ. Vẽ tia phân giác của góc xOy bằng hai cách Bước 3: Vẽ một phần đường tròn tâm B bán kính BO, cắt phần đường tròn tâm A bán kính AO tại điểm C nằm trong góc xOy. Cho góc xOy = 120 độ. Vẽ tia phân giác của góc xOy bằng hai cách Bước 4: Vẽ tia OC, ta được tia phân giác của góc xOy. Cho góc xOy = 120 độ. Vẽ tia phân giác của góc xOy bằng hai cách b) Để vẽ tia phân giác của góc xOy bằng thước hai lề, ta làm như sau: Bước 1:  - Đặt thước hai lề sao cho một cạnh của thước trùng với cạnh Ox của góc xOy. - Dùng bút vạch một vạch thẳng theo cạnh kia của thước (như hình vẽ). Cho góc xOy = 120 độ. Vẽ tia phân giác của góc xOy bằng hai cách Bước 2:  - Đặt thước hai lề sao cho một cạnh của thước trùng với cạnh Oy của góc xOy. - Dùng bút vạch một vạch thẳng theo cạnh kia của thước (như hình vẽ). Cho góc xOy = 120 độ. Vẽ tia phân giác của góc xOy bằng hai cách Bước 3: Hai nét vạch thẳng vẽ ở Bước 1 và Bước 2 cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy. Vẽ tia OC, ta được tia phân giác của góc xOy. Cho góc xOy = 120 độ. Vẽ tia phân giác của góc xOy bằng hai cách
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn