Lời giải BÀI 6: DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Tập 1 Trang 55 56 57 58 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 6: DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Tập 1 Trang 55 56 57 58 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 55 Toán lớp 7 Tập 1: 

      

1. Khái niệm

Hoạt động 1 trang 55 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 1 trang 55 Toán lớp 7 Tập 1:

2. Tính chất

Hoạt động 2 trang 56 Toán lớp 7 Tập 1:

Luyện tập 2 trang 57 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 3 trang 57 Toán lớp 7 Tập 1: 

3. Ứng dụng

Luyện tập 4 trang 57 Toán lớp 7 Tập 1: 

Ba máy bơm cùng bơm nước vào một bể bơi không có nước, có dạng hình hộp chữ nhật, với các kích thước bể là 12 m; 10 m; 1,2 m. Lượng nước mà ba máy bơm được tỉ lệ với ba số 7; 8; 9. Mỗi máy cần bơm bao nhiêu mét khối nước để đầy bể bơi. Lời giải: Thể tích bể bơi hình hộp chữ nhật là: 12.10.1,2 = 144m3. Gọi số mét khối nước ba máy bơm bơm được là x; y; z (m3) (x, y, z > 0) Vì phải bơm vào bể bơi có thể tích là 144m3 nên ta có: x + y + z = 144 (m3) Vì lượng nước mà ba máy bơm bơm được tỉ lệ với ba số 7; 8; 9 nên ta có dãy tỉ số bằng nhau: 

Bài tập (trang 58)

Bài 1 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1:  

Bài 2 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài 4 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: 

ỉ lệ phần trăm của lượng khí oxygen thải ra môi trường và lượng khí carbon dioxide hấp thụ trong quá trình quang hợp của lá cây Atriplex rosea (một loài thực vật thân mềm có hoa giống hoa cúc) ở nhiệt độ 27°C và trong điều kiện bình thường là 21%. (Nguồn: A.Kaplan and O.Bjokman, Ratio of CO2 Uptake to O2 Evolution during Photosynthesis in Higher Plants, Z.Pflanzanphysiol. Bd. 96. S(1980), p. 185 – 188) Tính lượng khí oxygen thải ra môi trường và lượng khí carbon dioxide hấp thụ trong quá trình quang hợp của lá cây Atriplex rosea ở nhiệt độ 27°C và trong điều kiện bình thường, biết lượng khí carbon dioxide lá cây hấp thụ nhiều hơn lượng khí oxygen thải ra môi trường là 15,8 g. Lời giải: Gọi lượng khí oxygen thải ra môi trường và lượng khí carbon dioxide hấp thụ trong quá trình quang hợp của lá cây Atriplex rosea ở nhiệt độ 27°C và trong điều kiện bình thường lần lượt là x, y (g) (x, y > 0).

Bài 5 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 6 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: 

Trong một đợt quyên góp sách ủng hộ các bạn vùng lũ lụt, số sách mà ba lớp 7A; 7B; 7C quyên góp được tỉ lệ với ba số 5; 6; 8. Tính số sách cả ba lớp đã quyên góp, biết số sách lớp 7C quyên góp được nhiều hơn số sách của lớp 7A quyên góp là 24 quyển.

Bài 7 trang 58 Toán lớp 7 Tập 1: 

 Trên quần đảo Trường Sa của Việt Nam, cây bàng vuông, cây phong ba, cây mù u là những loài cây có sức sống mãnh liệt, chịu đựng được tàn phá của thiên nhiên, biển mặn và có thời gian sinh trường lâu. Nhân ngày Tết trồng cây, các chiến sĩ đã trồng tổng cộng 36 cây bàng vuông, cây phong ba và cây mù u trên các đảo. Số cây bàng vuông, cây phong ba và cây mù u đã trồng tỉ lệ với ba số 5; 4; 3. Hỏi các chiến sĩ đã trồng mỗi loại bao nhiêu cây?

Lời giải BÀI 6: DÃY TỈ SỐ BẰNG NHAU Tập 1 Trang 55 56 57 58 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn