Lời giải BÀI 5: TỈ LỆ THỨC giải Toán 7 Tập 1 Trang 52 53 54 SGK Cánh diều


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 5: TỈ LỆ THỨC giải Toán 7 Tập 1 Trang 52 53 54 SGK Cánh diều

Hoạt động khởi động

Khởi động trang 52 Toán lớp 7 Tập 1:

          

1. Định nghĩa

Hoạt động 1 trang 52 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 1 trang 52 Toán lớp 7 Tập 1: 

2. Tính chất

Hoạt động 2 trang 53 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 2 trang 53 Toán lớp 7 Tập 1: 

Hoạt động 3 trang 53 Toán lớp 7 Tập 1: 

Luyện tập 3 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1:

Bài tập (trang 54)

Bài 1 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 2 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 3 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: 

Bài 4 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: 

Trong giờ thí nghiệm xác định trọng lượng, bạn Hà dùng hai quả cân 100g và 50g thì đo được trọng lượng tương ứng là 1 N và 0,5 N. a) Tính tỉ số giữa khối lượng của quả cân thứ nhất và khối lượng của quả cân thứ hai; tỉ số giữa trọng lượng của quả cân thứ nhất và trọng lượng của quả cân thứ hai. b) Hai tỉ số trên có lập thành tỉ lệ thức không?  Lời giải: a) Tỉ số giữa khối lượng của quả cân thứ nhất và khối lượng của quả cân thứ hai là:  100 : 50 = 2 Tỉ số giữa trọng lượng của quả cân thứ nhất và trọng lượng của quả cân thứ hai là:  1 : 0,5 = 2 b) Vì hai tỉ số ở câu a cùng bằng 2 nên hai tỉ số trên lập thành tỉ lệ thức.

Bài 5 trang 54 Toán lớp 7 Tập 1: 

 Người ta pha nhiên liệu cho một loại động cơ bằng cách trộn 2 phần dầu với 7 phần xăng. Hỏi cần bao nhiêu lít xăng để trộn hết 8 lít dầu theo cách pha nhiên liệu như trên?

Lời giải BÀI 5: TỈ LỆ THỨC giải Toán 7 Tập 1 Trang 52 53 54 SGK Cánh diều

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn