Lời giải VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA soạn Toán 6 Trang 107 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA soạn Toán 6 Trang 107 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài tập trang 107 Toán lớp 6 Tập 2: Em hãy về những hình sau bằng phần mềm GeoGebra, sau đó dùng công cụ đối xứng để được hình có trục đối xứng nhé! Lời giải: Hướng dẫn vẽ hình bằng phần mềm Geobebra: Bạn đọc ấn vào link sau:      https://youtu.be/LWzHfS8Papc
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn