Lời giải BÀI 42: KẾT QUẢ CÓ THỂ VÀ SỰ KIỆN TRONG TRÒ CHƠI THÍ NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 89 90 91 92 93 Kết nối tri thức với cuộc


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 42: KẾT QUẢ CÓ THỂ VÀ SỰ KIỆN TRONG TRÒ CHƠI THÍ NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 89 90 91 92 93 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài toán mở đầu trang 89 Toán lớp 6 Tập 2: 

Trong trò chơi ô cửa bí mật, người ta đặt ba phần thưởng gồm một chiếc ô tô và hai con dê sau ba ô cửa. Người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên một ô cửa và nhận phần thưởng sau ba ô cửa đó. Liệu người chơi có may mắn nhận được phần thưởng là chiếc ô tô không? Lời giải: Học sinh sẽ đưa ra dự đoán: - Nếu may mắn thì phần thưởng nhận được là chiếc ôtô. - Nếu không may mắn thì sẽ không nhận được phần thưởng là ôtô.

1. Kết quả có thể

Hoạt động 1 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2:

Hoạt động 2 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2: 

Vuông và Tròn đang chơi trò oẳn-tù-tì. Em hãy liệt kê các kết quả Vuông có thể ra trong mỗi lần oẳn-tù-tì.
Lời giải: Các kết quả có thể xảy ra là:

Hoạt động 3 trang 89 Toán lớp 6 Tập 2: 

Một túi có 3 quả bóng màu đỏ và 3 quả bóng màu xanh có cùng kích thước Không nhìn vào túi, lấy ra một quả bóng, ghi lại màu của quả bóng được lấy ra. Liệt kê các kết quả có thể xảy ra trong thí nghiệm này.  Khi lấy bóng mà không nhìn vào túi ta nói bóng được chọn ngẫu nhiên.
 
Lời giải: Các kết quả có thể xảy ra trong thí nghiệm này:

Câu hỏi trang 90 Toán lớp 6 Tập 2:

a) Liệt kê các kết quả có thể về phần thưởng trong trò chơi Ô cửa bí mật: b) Tìm một trò chơi, thí nghiệm khác và liệt kê các kết quả có thể của trò chơi, thí nghiệm đó. Trong trò chơi Ô cửa bí mật, người ta đặt ba phần thưởng gồm một chiếc ô tô và hai con dê sau ba ô cửa. Người chơi sẽ chọn ngẫu nhiên một ô cửa và nhận được phần thưởng sau ô cửa đó. 
Lời giải: a. Phần thưởng trong trò chơi Ô cửa bí mật là : một chiếc ô tô; con dê (mặc dù hai con dê là khác nhau nhưng người chơi chỉ quan tâm đến việc phần thưởng là ô tô hay con dê) b. Trò chơi, thí nghiệm khác: trò chơi tung hai đồng xu thu được kết quả có thể là: mặt sấp, mặt ngửa Trò chơi bịt mắt bắt dê, kết quả có thể là: bắt được dê, không bắt được dê.

Luyện Tập 1 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2: 

Chiếc nón kì diệu từng là một trò chơi truyền hình nổi tiếng ở Việt Nam . Quan sát Hình 9.27 và liệt kê tất cả các kết quả có thể khi quay chiếc nón kì diệu. 
Lời giải: Kết quả có thể nhận được khi quay là: mất lượt ; mất điểm ; phần thưởng ; may mắn ; chia đôi; gấp đôi; 100 ; 200 ; 300 ; 400 ; 500 ; 600 ; 700 ; 800 ; 900 .

Tranh luận trang 91 Toán lớp 6 Tập 2:

Em có đồng ý với Vuông không? Lời giải: Khi tung xúc xắc, tập các kết quả có thể gồm 6 kết quả là 1; 2; 3; 4; 5; 6. Như vậy, nếu gọi S là tập các kết quả của thí nghiệm gieo xúc xắc thì  S = {1;2;3;4;5;6} Kết quả của Tròn gieo là 1 phép thử và chưa chắc đã đủ hết các kết quả xảy ra. Vậy câu trả lời của Vuông không đúng.

2. Sự kiện

Hoạt động 4 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2: 

Gieo đồng thời 2 con xúc xắc. Quan sát số chấm xuất hiện và cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra: a) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn; b) Tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc lớn hơn 7. Lời giải: Vì khi gieo đồng thời 2 con xúc xắc thì các kết quả có thể xảy ra ở cả 2 con xúc xắc là: 1 chấm, 2 chấm, 3 chấm, 4 chấm, 5 chấm, 6 chấm a) Giả sử kết quả thu được ở hai con xúc xắc là 1 chấm và 5 chấm Khi đó tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là số chẵn (vì 1 + 5 = 6) Vậy sự kiện xảy ra. b) Giả sử kết quả thu được ở hai con xúc xắc là 3 chấm và 5 chấm Khi đó tổng số chấm xuất hiện trên hai con xúc xắc là: 3 + 5 = 8 chấm lớn hơn 7 chấm.

Hoạt động 5 trang 91 Toán lớp 6 Tập 2: 

Trong hộp có 10 tấm thẻ ghi các số 2; 2; 3; 3; 3; 5; 5; 5; 5; 5. Yêu cầu 5 bạn lần lượt rút ngẫu nhiên 1 thẻ, quan sát số ghi trên thẻ rồi trả lại thẻ vào hộp. Sau mỗi lần một bạn rút, hãy cho biết các sự kiện sau có xảy ra hay không. a) Rút được thẻ ghi số 5; b) Không rút được thẻ ghi số 2. Lời giải: Trong hộp có 10 thẻ có các số 2; 2; 3; 3; 3; 5; 5; 5; 5; 5 nghĩa là chỉ có các số 2; 3; 5 xuất hiện nên khi rút thẻ sẽ xảy ra các kết quả có thể là: thẻ ghi số 2, thẻ ghi số 3, thẻ ghi số 5. a) Vì thế rút được thẻ ghi số 5 thì sự kiện có xảy ra b) Không rút được thẻ ghi số 2 thì sự kiện không xảy ra. Do đó sự kiện xảy ra.

Luyện Tập 2 trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: 

Minh quay tấm bìa và thấy mũi tên chỉ vào ô số 3 như hình bên. Hãy cho biết sự kiện nào sau đây xảy ra: (1) Mũi tên chỉ vào ô ghi số 3 hoặc 5. (2) Mũi tên chỉ vào ô ghi số 4: (3) Mũi tên chỉ vào ô ghi số lớn hơn 5. 
Lời giải: Vì mũi tên chỉ vào ô ghi số 3 nên: (1). Sự kiện xảy ra (2). Sự kiện không xảy ra (3). Sự kiện không xảy ra

Thử thách nhỏ trang 92 Toán lớp 6 Tập 2: 

Một hộp kín đựng 5 viên bi xanh, 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng có cùng kích thước. Mỗi lượt chơi, Minh và Khoa lần lượt lấy ra một viên bi từ hộp. Quan sát và ghi lại màu của viên bi rồi trả lại viên bi vào hộp. Màu của các viên bi trong mỗi lượt lấy được Minh và Khoa ghi lại như hình bên (X: xanh, Ð: đỏ, V: vàng). Người thắng là người lấy được nhiều viên bi đỏ hơn sau 10 lượt chơi. Sự kiện Minh thắng có xảy ra không? Lời giải: Minh lấy được 3 viên bi đỏ trong khi Khoa lấy được 4 viên bi đỏ Mà 3 < 4 nên sự kiện “Minh thắng” không xảy ra.

Bài tập

Bài 9.25 trang 93 Toán lớp 6 Tập 2: 

Gieo một con xúc xắc. a) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện số chấm xuất hiện là số nguyên tố xảy ra; b) Nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện số chấm xuất hiện không phải là 6 có xảy ra hay không? Lời giải: a. Khi gieo con xúc xắc số, các kết quả số chấm xuất hiện có thể là: 1; 2; 3; 4; 5; 6 chấm Vậy các kết quả có thể để sự kiện số chấm xuất hiện là số nguyên tố xảy ra là:  2, 3, 5 chấm b. Do 5 khác 6 nên nếu số chấm xuất hiện là 5 thì sự kiện số chấm xuất hiện không phải là 6 có xảy ra. Bài 9.26 trang 93 Toán lớp 6 Tập 2: Quay tấm bìa như hình sau và xem mũi tên chỉ vào ô nào khi tấm bìa dừng lại. a) Liệt kê các kết quả có thể của thí nghiệm này; b) Liệt kê các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra; c) Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra không? Lời giải: a. Các kết quả có thể của thí nghiệm này là: Nai; Cáo; Gấu. b. Các kết quả có thể để sự kiện Mũi tên không chỉ vào ô Nai xảy ra là: Cáo; Gấu  c. Nếu mũi tên chỉ vào ô Nai như hình vẽ thì sự kiện Mũi tên chỉ vào ô Gấu hoặc Nai có xảy ra vì khi quay tấm bìa trên mũi tên giữ nguyên nhưng các ô thay đổi nên các ô Cáo, Gấu sẽ đến cái mũi tên chỉ.

Bài 9.27 trang 93 Toán lớp 6 Tập 2: 

Trò chơi dành cho hai người chơi. Mỗi người chơi chọn một trong sáu số 1, 2, 3, 4, 5, 6 rồi gieo con xúc xắc năm lần liên tiếp Mỗi lần gieo, nếu xuất hiện mặt có số chấm bằng số đã chọn thì được 10 điểm, ngược lại bì trừ 5 điểm. Ai được nhiều điểm hơn sẽ thắng. An và Bình cùng chơi. An chọn số 3 và Bình chọn số 4. Kết quả gieo của An và Bình lần lượt là 2, 3, 6, 4, 3 và 4, 3, 4, 5, 4. Hỏi An hay Bình là người thắng? Lời giải: Ta có bảng thống kê các kết quả gieo của An mỗi lần gieo bị trừ 5 điểm hay cộng 10 điểm:
Lần  Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5
Kết quả 2 khác 3 3 = 3 6 khác 3 4 khác 3 3 = 3
Kết quả Trừ 5 Cộng 10 Trừ 5 Trừ 5 Cộng 10
Do đó số điểm của An là: -5 + 10 - 5 - 5 + 10 = 5 (điểm) Ta có bảng thống kê các kết quả gieo của Bình mỗi lần gieo bị trừ hay cộng:
Lần  Lần 1 Lần 2 Lần 3 Lần 4 Lần 5
Kết quả 4 = 4 3 khác 4 4 = 4 5 khác 4 4 = 4
Kết quả Cộng 10 Trừ 5 Cộng 10 Trừ 5 Cộng 10
Do đó số điểm của An là: 10 – 5 + 10 - 5 + 10 = 20 (điểm) Vì 20 > 5 nên số điểm của Bình nhiều hơn của An Vậy Bình thắng.

Bài 9.28 trang 93 Toán lớp 6 Tập 2:

 Mai và Linh cùng chơi, mỗi người gieo một đồng xu liên tiếp 30 lần được kết quả như sau ( S: sấp; N: ngửa) Mai: S N N S S N S N S N S N N S S N N S S N N N S S S N N N S S . Linh: N S S N N S N S N S S S S N S N N S S S N N N S S S N N S S. Người chơi được một điểm khi có đúng ba lần liên tiếp đồng xu ra mặt ngửa. người nào được nhiều điểm hơn là người thắng. Sự kiện Mai thắng có xảy ra hay không? Lời giải: +) Ở kết quả gieo đồng xu của Mai: Số lần gieo có được kết quả 3 lần liên tiếp đều là mặt ngửa là 2 là: Mai: S N N S S N S N S N S N N S S N N S S N N N S S S N N N S S . Do đó Mai được 2 điểm. +) Ở kết quả gieo đồng xu của Linh: Số lần gieo có được kết quả 3 lần liên tiếp đều là mặt ngửa là 1 là: Linh: N S S N N S N S N S S S S N S N N S S S N N N S S S N N S S Do đó Mai được 1 điểm. Vì 2 > 1 nên Mai đã thắng Linh. Vậy sự kiện Mai thắng có xảy ra. Lời giải BÀI 42: KẾT QUẢ CÓ THỂ VÀ SỰ KIỆN TRONG TRÒ CHƠI THÍ NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 89 90 91 92 93 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn