Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 41 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 41 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 7.21 trang 41 Toán lớp 6 Tập 2: 

Tính một cách hợp lí. a) 5,3 – (-5,1) + (-5 ,3) + 4,9;  b) (2,7 - 51,4) - (48,6 - 7,3)  c) 2,5. (- 0,124) + 10,124. 2,5.  Lời giải: a) 5,3 – (-5,1) + (-5 ,3) + 4,9 = 5,3 + 5,1 – 5,3 + 4,9 = (5,3 – 5,3) + (5,1 + 4,9) = 0 + 10 = 10 b) (2,7 - 51,4) - (48,6 - 7,3)  = 2,7 – 51,4 – 48, 6 + 7, 3 = (2,7 + 7,3) – (51,4 + 48,6) = 10 – 100 = - (100 - 10) = - 90 c) 2,5. (- 0,124) + 10,124. 2,5 = 2,5. [(-0,124) + 10,124] = 2,5. (10,124 – 0,124) = 2,5. 10 = 25

Bài 7.22 trang 41 Toán lớp 6 Tập 2:

 Tính giá trị của biểu thức sau: 7,05 - (a + 3,5 + 0,85) khi a = - 7,2. Lời giải: Thay a = -7,2 vào biểu thức ta được: 7,05 – (-7,2 + 3,5 + 0, 85)  = 7,05 + 7,2 – 3,5 – 0, 85  = 14,25 – 3,5 – 0,85 = 10,75 – 0,85  = 9,9. Vậy với a = -7,2 thì giá trị biểu thức là 9,9.

Bài 7.23 trang 41 Toán lớp 6 Tập 2: 

Gạo là thức ăn chính của người dân Việt Nam. Theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia, trong 100 g gạo tẻ giã có chứa khoảng 75 g chất bột đường: 8,1 g chất đạm; 1,3 g chất béo và nhiều vi chất khác. a) Tính tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo; b) Trong 1,5 kg gạo có chứa bao nhiêu gam chất béo? Lời giải: a) Tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo là: b) Đổi 1,5kg = 1 500g Trong 1,5 kg gạo có chứa số gam chất béo là: Vậy tỉ lệ phần trăm khối lượng chất béo có trong 100 g gạo là và trong 1,5kg gạo có chứa 19,5 gam chất béo.

Bài 7.24 trang 41 Toán lớp 6 Tập 2: 

Cường ra siêu thị mua 3,5 kg khoai tây; 4 kg củ cải. Giá (chưa tính thuế) của 1 kg khoai tây là 18 nghìn đồng; 1 kg củ cải là 15,6 nghìn đồng. a) Tính tổng số tiền hàng; b) Khi thanh toán Cường phải trả thêm tiền thuế giá trị gia tăng VAT, được tính bằng 10% tổng số tiền hàng. Tính số tiền Cường phải thanh toán. Lời giải: a) Số tiền Cường mua 3,5kg khoai tây là: 18 000. 3,5 = 63 000 (đồng) Số tiền Cường mua 4kg củ cải là: 15 600. 4 = 62 400 (đồng) Tổng số tiền Cường mua hàng là: 63 000 + 62 400 = 125 400 (đồng) b) Số tiền mà Cường thanh toán thuế VAT là: Số tiền Cường phải thanh toán là:  125 400 + 12 540 = 137 940 (đồng) Vậy Cường mua hàng hết 125 400 đồng và phải thanh toán 137 940 đồng.

Bài 7.25 trang 41 Toán lớp 6 Tập 2: 

Theo báo điện tử VINANET (1 4-2-2020), năm 2019 Việt Nam sản xuất khoảng 201 nghìn tấn hạt tiêu. Như vậy, sản lượng tiêu Việt Nam chiếm khoảng 30% sản lượng hạt tiêu toàn thế giới. Em hãy tính sản lượng hạt tiêu đã sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019. Lời giải: Sản lượng hạt tiêu đã sản xuất trên toàn thế giới vào năm 2019 là: Vậy năm 2019 trên toàn thế giới sản xuất được 670 nghìn tấn hạt tiêu. Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 41 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn