Lời giải BÀI TẬP ÔN CUỐI CHƯƠNG 9 soạn Toán 6 Trang 98 99 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP ÔN CUỐI CHƯƠNG 9 soạn Toán 6 Trang 98 99 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 9.33 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: 

Nam muốn tìm kiếm thông tin để trả lời các câu hỏi dưới đây. Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi: a) Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất? b) Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay? c)Trong tuần trước, tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất? Lời giải: Học sinh có thể thu thập thông tin nhiều cách khác nhau. Dưới đây là ví dụ a. Khảo sát qua mạng Internet b. Quan sát trực tiếp các bạn trong lớp  c. Lập bảng thống kê từ tổ trưởng.

Bài 9.34 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2:

 Việt muốn tìm hiểu về đội bóng yêu thích của một số bạn nam. Em hãy giúp Việt: a) Lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu; b) Thu thập trong phạm vi lớp em và ghi lại kết quả dưới dạng bảng. Từ kết quả thu được em có kết luận gì? Lời giải: a) Lập phiếu hỏi: Bạn yêu thích đội bóng nào? (Với mỗi dấu hỏi tích X vào 1 trong các lựa chọn) b) Bảng thống kê số lượng học sinh yêu thích đội bóng của các bạn nam trong lớp. Ví dụ ở một lớp 6 có 20 bạn nam.
Đội bóng Manchester United Manchester City Liverpool Đội bóng khác
Số học sinh 10 5 3 2
Từ kết quả bảng ta thấy: Số học sinh yêu thích đội Manchester United nhiều nhất là 10 chiếm một nửa số bạn nam trong lớp yêu thích.

Bài 9.35 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2:

 Một túi đựng 2 quả bóng màu xanh, 4 quả bóng màu vàng và 1 quả bóng màu đỏ có cùng kích thước. Nam lấy một quả bóng mà không nhìn vào túi a) Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu gì? b) Em hãy lấy một quả bóng từ túi đó 20 lần, sau mỗi lần ghi lại xem quả bóng lấy được có màu gì rồi trả bóng lại túi trước khi lấy lần sau. Hoàn thiện bảng thống kê sau:
Màu bóng Xanh Vàng Đỏ
Số lần ? ? ?
c) Vẽ biểu đồ cột biểu diễn bảng thống kê trên d) Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện Quả bóng lấy ra có màu (1) xanh ;              (2) vàng;               (3) đỏ. Lời giải: a) Quả bóng Nam lấy ra có thể có màu: Xanh; Vàng; Đỏ. b) Ví dụ khi thực hiện của một bạn nam lấy bóng từ túi, ta có được bảng thống kê dưới đây:
Màu bóng Xanh Vàng Đỏ
Số lần 7 9 4
c) 

Bài 9.36 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: 

Bình khảo sát môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp, thu được kết quả như trong Bảng thống kê 9.11. a) Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kê này; b) Môn thể thao nào được các bạn nam yêu thích nhất? Môn thể thao nào được các bạn nữ yêu thích nhất?
Nữ Nam
Bóng đá 3 6
Cầu lông 5 5
Bơi lội 7 2
Bóng rổ 1 3
Khác 0 2
Bảng 9.11 Lời giải: a)  b)  +) Ở cột biểu đồ màu xanh dương thì cột bóng đá cao nhất nên môn thể thao được các bạn nam yêu thích nhất là: Bóng đá  +) Ở cột biểu đồ màu xanh lá cây thì cột bơi lội cao nhất nên môn thể thao được các bạn nữ yêu thích nhất là: Bơi lội.

Bài 9.37 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: 

Minh bỏ 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng có cùng kích thước vào một túi. Mỗi lần Minh lấy ra ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi đó có màu gì rồi lại bỏ viên bi đó vào túi. Minh đã thực hiện 100 lần và thấy có 58 lần lấy được bi đen. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen. Lời giải: Xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen là: 58/100 = 0,58 Vậy xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen là 0,58.

Bài 9.38 trang 98 Toán lớp 6 Tập 2: 

Trong hộp có 5 phần thưởng gồm 2 chiếc bút chì và 3 chiếc bút bi. Quỳnh chọn ngẫu nhiên hai phần thưởng trong hộp. Em hãy liệt kê các kết quả có thể. Lời giải: Các kết quả có thể là: Bút chì và Bút bi; Bút chì và Bút chì; Bút bi và Bút bi. Lời giải BÀI TẬP ÔN CUỐI CHƯƠNG 9 soạn Toán 6 Trang 98 99 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn