Lời giải BÀI 43: XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 94 95 96 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 43: XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 94 95 96 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời câu hỏi giữa bài

Hoạt động 1 trang 94 Toán lớp 6 Tập 2: 

Em hãy đoán xem mũi tên sẽ chỉ vào ô màu nào khi quay miếng bìa. Vòng quay may mắn  Chuẩn bị: Một miếng bìa cứng hình tròn được chia thành ba phần và tô màu xanh, đỏ, vàng như Hình 9.29 được gắn vào trục quay có mũi tên ở tâm.  Thực hiện: Quay miếng bìa và quan sát xem mũi tên chỉ vào ô màu nào khi miếng bìa dừng lại.  Lời giải: Khi quay miếng bìa mũi tên sẽ chỉ vào ô màu xanh, màu đỏ, màu vàng.

Hoạt động 2 trang 94 Toán lớp 6 Tập 2: 

Quay miếng bìa 20 lần và thống kê kết quả theo mẫu bên
Lời giải: Khi quay miếng bìa 20 lần ta thấy mũi tên chỉ màu đỏ 5 lần, mũi tên chỉ màu xanh 8 lần, mũi tên chỉ màu vàng 7 lần. Khi đó ta có bảng: 

Câu hỏi trang 95 Toán lớp 6 Tập 2: 

Cho biết xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh và sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu đỏ trong HĐ2.

Luyện Tập trang 95 Toán lớp 6 Tập 2: 

An gieo hai con xúc xắc cùng lúc 80 lần. Ở mỗi lần gieo, An cộng số chấm xuất hiện ở hai xúc xắc và ghi lại kết quả như bảng sau:
Tổng số chấm 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Số lần 2 5 6 8 11 14 12 9 6 4 3
Nếu tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc lớn hơn 6 thì An thắng. Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện An thắng. Lời giải: Tổng số lần gieo xúc xắc là: n = 80 (lần) Vì tổng số chấm xuất hiện ở hai con xúc xắc lớn hơn 6 thì An thắng nên số lần An thắng (số lần xuất hiện ở hai con xúc xắc có từ 7 chấm đến 12 chấm) là:  k = 14 + 12 + 9 + 6 + 4 + 3 = 48 (lần) Xác suất thực nghiệm của sự kiện An thắng là:  Vậy xác suất thực nghiệm An thắng là 60% Tranh luận trang 95 Toán lớp 6 Tập 2:  Vuông gieo một đồng xu 80 lần và thấy có 30 lần xuất hiện mặt sấp. Tròn lấy đồng xu đó gieo 100 lần và thấy có 55 lần xuất hiện mặt sấp. Bạn nào nói đúng nhỉ? Lời giải: Cả hai bạn Vuông và Tròn đều nói đúng. Vì xác suất thực nghiệp gắn với mỗi tình huống cụ thể nó có thể thay đổi qua các lần thực nghiệm khác nhau.

Bài tập

Bài 9.29 trang 96 Toán lớp 6 Tập 2: 

Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau:
Số chấm xuất hiện 1 2 3 4 5 6
Số lần 15 20 18 22 10 15
Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau: a) Số chấm xuất hiện là số chẵn; b) Số chấm xuất hiện lớn hơn 2.

Bài 9.30 trang 96 Toán lớp 6 Tập 2: 

An quay tấm bìa như Hình 9.30 một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau: a) An đã quay tấm bìa bao nhiêu lần? b) Có bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh, bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng? c) Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh. Lời giải: a) Mỗi lần quay tương ứng với 1 gạch, ta đếm được có 24 gạch. Vậy An đã quay tấm bìa 24 lần. b) Ta đếm được ở ô màu xanh có 17 gạch nên có 17 lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh  Ta đếm được ở ô màu vàng có 7 gạch nên có 7 lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng. c) Xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh là:

Bài 9.31 trang 96 Toán lớp 6 Tập 2: 

Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ có cùng kích thước. Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi, xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi. Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần. Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ. Lời giải: Xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ là:

Bài 9.32 trang 96 Toán lớp 6 Tập 2:

Một chiếc thùng kín có một số quả bóng màu xanh, đỏ, tím, vàng có cùng kích thước. Trong một trò chơi, người chơi lấy ngẫu nhiên một quả bóng, ghi lại màu rồi trả lại bóng vào thùng. Bình thực hiện trò chơi 100 lần và được kết quả như bảng sau:
Màu Số lần
Xanh 43
Đỏ 22
Tím 18
Vàng 17
Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau: a) Bình lấy được quả bóng màu xanh; b) Quả bóng được lấy ra không là màu đỏ. Lời giải BÀI 43: XÁC SUẤT THỰC NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 94 95 96 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn