Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 65 66 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 65 66 Kết nối tri thức với cuộc sống Bài 8.35 trang 66 Toán lớp 6 Tập 2: Hãy dùng ê ke để kiểm tra và cho biết góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong hình sau.
Lời giải:

Bài 8.36 trang 66 Toán lớp 6 Tập 2: 

Trong hình vẽ sau, cho tam giác đều ABC và góc DBC bằng 20°. a) Kể tên các góc trong hình vẽ trên. Những góc nào có số đo bằng 60°? b) Điểm D có nằm trong góc ABC không? Điểm C có nằm trong góc ADB không? c) Em hãy dự đoán số đo góc ABD và sử dụng thước đo góc để kiểm tra lại dự đoán của mình. Lời giải:

Bài 8.37 trang 66 Toán lớp 6 Tập 2: 

Cho hình vuông MNPQ và số đo các góc ghi tương ứng như trên hình sau. a) Kể tên các điểm nằm trong góc AMC; b) Cho biết số đo của góc AMC bằng cách đo; c) Sắp xếp các góc NMA, AMC và CMQ theo thứ tự số đo tăng dần.
Lời giải: a) Các điểm nằm trong góc AMC là: P

Bài 8.38 trang 66 Toán lớp 6 Tập 2: 

Trong hình bên, góc xOy là góc nghiêng khi đặt thang. Biết rằng góc nghiêng khi đặt thang đảm bảo an toàn là khoảng 75°, em hãy đo góc xOy để kiểm tra xem chiếc thang ở hình bên đã đảm bảo an toàn hay chưa.
Lời giải: Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 65 66 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn