Lời giải BÀI 36: GÓC soạn Toán 6 Trang 58 59 60 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 36: GÓC soạn Toán 6 Trang 58 59 60 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài toán mở đầu trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: 

Trong đời sống thực tế, chúng ta thường nghe nói đến góc như góc nhìn, góc sút (bóng đá), góc bắn (pháo binh), … Vậy góc là gì và nó có quan hệ như thế nào với các khái niệm khác trong Hình học? Lời giải: Sau bài học này chúng ta sẽ trả lời được: Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

1. Góc

Bài toán mở đầu trang 58 Toán lớp 6 Tập 2: Trong đời sống thực tế, chúng ta thường nghe nói đến góc như góc nhìn, góc sút (bóng đá), góc bắn (pháo binh), … Vậy góc là gì và nó có quan hệ như thế nào với các khái niệm khác trong Hình học?
Lời giải: Sau bài học này chúng ta sẽ trả lời được: Góc là hình gồm hai tia chung gốc. Gốc chung của hai tia là đỉnh của góc. Hai tia là hai cạnh của góc.

Luyện Tập 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2:

(1) Quan sát Hình 8.46 và gọi tên các góc có đỉnh là A, B trong hình vẽ. (2) Vẽ hình theo hướng dẫn sau: - Vẽ đường thẳng xy - Lấy điểm A thuộc đường thẳng xy. - Lấy điểm B không thuộc đường thẳng xy. - Nối A và B. a) Em hãy đọc tên các góc có trong hình vừa vẽ; b) Trong các góc đó, hãy chỉ ra góc bẹt. Lời giải:

Vận dụng 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: 

Compa là một dụng cụ học tập quen thuộc của các em học sinh. Mở chiếc compa ra ta thấy hình ảnh của một góc, trong đó hai cạnh của compa là hai cạnh của góc, đỉnh của compa là đỉnh của góc (H.8.47). Em hãy tìm thêm trong thực tiễn các hình ảnh của góc và mô tả đỉnh, cạnh của các góc đó. Lời giải: Thực tiễn các hình ảnh của góc là: +) Hình ảnh trên thì cạnh của góc là hai đường thẳng viền của mái nhà, đỉnh là giao điểm của hai đường viền của mái nhà. +) Hình ảnh trên thì cạnh của góc là kim dài và kim phút, đỉnh là tâm của đồng hồ. +) Hình ảnh trên là Chiếc kéo hai lưỡi kéo là cạnh của góc, trụ của kéo là đỉnh của góc.

2. Điểm trong của góc

Hoạt động 1 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: 

Quan sát Hình 8.42 và cho biết cầu thủ nào nằm trong góc sút. Lời giải: Cầu thủ mang áo số 1 nằm trong góc sút.

Hoạt động 2 trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: 

Trên tờ giấy màu A4, em xác định hai điểm M, N rồi dùng kéo cắt rời một góc từ tờ giấy như hình bên. Em hãy cho biết trong hai điểm M, N: a) Điểm nào nằm trong góc vừa cắt rời? b) Điểm nào không nằm trong góc đó?
Lời giải: Khi cắt rời một góc như tờ giấy ở hình bên ta còn: a. Điểm M nằm trong góc vừa cắt rời b. Điểm N không nằm trong góc vừa cắt rời

Câu hỏi trang 59 Toán lớp 6 Tập 2: 

Quan sát Hình 8.49 và kể tên các điểm nằm trong góc mOn.
Lời giải: Các điểm nằm trong góc mOn là: B, C.

Luyện Tập 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: 

Vẽ Hình 8.50 vào vở. a) Kể tên các điểm nằm trong góc xOy, b) Lấy điểm I thuộc đoạn thẳng AB, điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB. Hỏi điểm I có nằm trong góc xOy không? Điểm K có nằm trong góc xOy không? Lời giải: a. Các điểm nằm trong góc xOy là: P; M. b. +) Nếu điểm I trùng với điểm A hoặc điểm B thì điểm I không nằm trong góc xOy. +) Nếu điểm I nằm trên đoạn thẳng AB nhưng không trùng với A và B thì điểm I nằm trong góc xOy. +) Nếu điểm K nằm trên đường thẳng AB nhưng không thuộc đoạn AB thì điểm K không nằm trong góc xOy.

Vận dụng 2 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: 

Quan sát mặt đồng hồ ở hình bên và cho biết trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi: a) Kim giờ và kim phút; b) Kim giây và kim phút.
Lời giải: a) Các vạch nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút là các vạch số: 11; 12; 1. b) Các vạch nằm trong góc tạo bởi kim giây và kim phút là các vạch số: 9; 10; 11; 12; 1.

Bài tập

Bài 8.25 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2:

 Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:
Lời giải:

Bài 8.26 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: 

Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

Bài 8.27 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2:

 Quan sát mặt đồng hồ dưới đây. Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?
Lời giải: Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút (kim giờ chỉ qua số 8 nhưng chưa đến số 9, còn kim phút chỉ đúng số 3) là vạch chỉ các số 4; 5; 6; 7; 8.

Bài 8.28 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: 

Cho ba tia chung gốc Oa, Ob và Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho? Bài 8.29 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: Viết tên các góc có đỉnh A, đỉnh M trong hình vẽ sau:
Lời giải:

Bài 8.30 trang 60 Toán lớp 6 Tập 2: 

Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA. Em hãy tô màu phần hình chứa tất cả các điểm trong của của ba góc BAC, ACB, CBA. Lời giải: [caption id="attachment_28679" align="alignnone" width="220"]Lời giải BÀI 36: GÓC soạn Toán 6 Trang 58 59 60 Kết nối tri thức với cuộc sống Lời giải BÀI 36: GÓC soạn Toán 6 Trang 58 59 60 Kết nối tri thức với cuộc sống[/caption] Phần tô màu xanh là phần hình chứa tất cả các điểm trong của ba góc BAC, ACB, CBA.
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn