Lời giải BÀI 37: SỐ ĐO GÓC soạn Toán 6 Trang 58 59 60 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 37: SỐ ĐO GÓC soạn Toán 6 Trang 58 59 60 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Đo góc

Câu hỏi 1 trang 61 Toán lớp 6 Tập 2:

Đọc số đo của góc mOn trong Hình 8.62.
https://captoc.vn/soan-van-amp-van-mau/28585-2/
Lời giải:

Luyện Tập 1 trang 62 Toán lớp 6 Tập 2:

2. Các góc đặc biệt

Hoạt động trang 62 Toán lớp 6 Tập 2: 

Bằng cách đo, hãy so sánh số đo của các góc trong hình sau với 90o.
Lời giải:

Câu hỏi 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 2: 

Hãy chỉ ra một số hình ảnh góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt có trong thực tế mà em biết. Lời giải: +) Ở hình ảnh trên thể hiện người đang tập thể dục ở các góc khác nhau so với mặt đất: Hình a thể hiện góc bẹt, hình b thể hiện góc nhọn, hình c thể hiện góc vuông, hình d thể hiện góc tù. +) Ở hình ảnh trên kim giờ và kim phút tạo thành các góc lần lượt là: góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt.

Luyện Tập 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 2:

Hãy sắp xếp các góc sau theo thứ tự số đo từ bé đến lớn: góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt. Lời giải: +) Góc vuông có số đo bằng 900 +) Góc nhọn có số đo lớn hơn 00 và nhỏ hơn 900 +) Góc tù là góc có số đo lớn hơn 90và nhỏ hơn 1800 +) Góc bẹt là góc có số đo bằng 1800 Do đó sắp xếp các góc theo thứ tự số đo từ bé đến lớn là: góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc vuông.

Vận dụng 2 trang 63 Toán lớp 6 Tập 2:

a) Dùng thước đo góc để đo các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các mặt đồng hồ sau: Dùng thước đo góc để đo các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các mặt đồng hồ b) Trong các góc đó, chỉ ra góc vuông, góc nhọn, góc tù, góc bẹt. Lời giải: a. Dùng thước đo góc, ta thấy số đo của các góc tạo bởi kim phút và kim giờ trong các mặt đồng hồ trên theo thứ tự từ trái qua phải lần lượt là: 1200; 900 ; 1800 ; 600 b.

Bài tập

Bài 8.31 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 8.32 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2: 

Quan sát hình sau. a) Ước lượng bằng mắt xem góc nào là góc nhọn, góc vuông, góc tù, góc bẹt; b) Dùng ê ke để kiểm tra lại kết quả của câu a; c) Dùng thước đo góc để tìm số đo của mỗi góc. Lời giải: a) Ta kí hiệu các hình như dưới đây: Ước lượng bằng mắt ta nhận thấy: +) Góc nhọn: hình 1, hình 3 +) Góc vuông: hình 2 +) Góc tù: hình 4 +) Góc bẹt: hình 5 b) Dùng eke có góc 900 để kiểm tra lại kết quả câu a) ta thấy kết quả dự đoán đúng. c) Góc CEB có số đo là: 30 độ Góc xAy có số đo là: 90 độ Góc NIM có số đo là: 80 độ Góc tAu có số đo là: 120 độ Góc mEn có số đo là: 180 độ

Bài 8.33 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2:

 Quan sát hình ảnh mặt đồng hồ, em hãy tìm một thời điểm mà góc tạo bởi kim giờ và kim phút là: a) Góc nhọn;                                   b) Góc vuông; c) Góc tù;                                        d) Góc bẹt. Lời giải:

Bài 8.34 trang 64 Toán lớp 6 Tập 2: 

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn