Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 13 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 13 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6.14 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2:

[caption id="attachment_28422" align="alignnone" width="511"]Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 13 Kết nối tri thức với cuộc sống Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 13 Kết nối tri thức với cuộc sống[/caption]

Bài 6.15 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: 

Tính đến hết ngày 31-12-2019, tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc là khoảng 14 600 000 hécta, trong đó diện tích rừng tự nhiên khoảng 10 300 000 hécta, còn lại là diện tích rừng trồng. Hỏi diện tích rừng trồng chiếm bao nhiêu phần của tổng diện tích đất có rừng trên toàn quốc? (Theo nongnghiep. vn)

Bài 6.16 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2:

 Dùng tính chất cơ bản của phân số, hãy giải thích vì sao các phân số sau bằng nhau. Lời giải: a) Theo tính chất cơ bản của phân số ta có: b) Theo tính chất cơ bản của phân số ta có:

Bài 6.17 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: 

Tìm phân số lớn hơn 1 trong các phân số sau rồi viết chúng dưới dạng hỗn số. Lời giải:

Bài 6.18 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2:

Lời giải LUYỆN TẬP CHUNG soạn Toán 6 Trang 13 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6.19 trang  14 Toán lớp 6 Tập 2: 

Tìm số nguyên x, biết: Lời giải:
 

Bài 6.20 trang 14 Toán lớp 6 Tập 2: 

Một bộ 5 chiếc cờ lê như hình bên có thể vặn được 5 loại ốc vít có các đường kính là: Em hãy sắp xếp các số đo này theo thứ tự từ lớn đến bé.
Lời giải:  và nên BCNN(10; 2; 5) = 10. Ta chọn mẫu chung là 10. Tìm thừa số phụ: 10: 5 = 2; 10: 2 = 5; 10: 10 = 1  
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn