Lời giải BÀI 21: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG soạn Toán 6 Trang 99 100 101 102 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 21: HÌNH CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG soạn Toán 6 Trang 99 100 101 102 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Hình có trục đối xứng trong thực tế

Hoạt động 1 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1: 

Quan sát hình con bướm ở hình bên dưới. Em thấy điều gì khi hai cánh của con bướm gập lại?
Lời giải: Khi hai cánh của con bướm gập lại, thì hai cánh của nó vừa đúng chồng khít nên nhau.

Hoạt động 2 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1:

 Vẽ một đường tròn trên giấy rồi cắt theo nét vẽ ta được một hình tròn. Gấp đôi hình tròn đó theo một đường thẳng đi qua tâm (H.5.1) Hãy nhận xét về hai nửa hình tròn sau khi gấp. Lời giải: Khi gấp đôi hình tròn theo một đường thẳng đi qua tâm, ta được hai nửa đường tròn chúng sẽ vừa đúng chồng khít lên nhau.

Hoạt động 3 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1: 

Gấp đôi một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b rồi mở ra, ta được một hình. Hình đó có đặc điểm gì giống những hình trên?
Lời giải: Gấp đôi một tờ giấy (H.5.2a), dùng kéo cắt một đường như Hình 5.2b rồi mở ra, ta thấy hình được cắt có hai phần giống nhau.

Luyện tập 1 trang 99 Toán lớp 6 Tập 1:

2. Trục đối xứng của một số hình phẳng

Hoạt động 4 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1: 

Dựa vào HĐ 2, em hãy cho biết trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng nào? Lời giải: Từ hoạt động 2, em thấy trục đối xứng của hình tròn là đường thẳng đi qua tâm của hình tròn đó

Hoạt động 5 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1: 

Cắt một hình thoi bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng? Lời giải: +) Trục đối xứng của hình thoi là đường chéo vì nếu gấp hình theo đường chéo thì hai tam giác đó chồng khít lên nhau. +) Ta tìm được hai trục đối xứng.

Hoạt động 6 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1:

 Vẽ rồi cắt một hình chữ nhật bằng giấy. Hãy tìm trục đối xứng của nó bằng cách gấp giấy. Trục đối xứng của nó là đường thẳng nào? Em tìm được mấy trục đối xứng?
Lời giải: +) Trục đối xứng của hình chữ nhật là đường thẳng đi qua trung điểm hai cạnh đối diện vì khi gấp theo đường đó thì ta được hai hình chữ nhật chồng khít lên nhau. +) Ta tìm được hai trục đối xứng.

Thực hành 1 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1:

1. Bằng cách gấp giấy, em hãy tìm một trục đối xứng của đoạn thẳng. 2. Làm tương tự như HĐ 6 với hình tam giác đều, hình vuông, hình lục giác đều. Em hãy chỉ ra một trục đối xứng của mỗi hình trên.

Thực hành 1 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1:

Tranh luận 1 trang 100 Toán lớp 6 Tập 1:

Lời giải: +) Hình vuông có 4 trục đối xứng là đường chéo của hình vuông và hai đường thẳng đi qua trung điểm từng cặp cạnh đối diện của hình vuông. +) Hình tròn là hình đặc biệt có vô số trục đối xứng đi qua tâm vì nó có vô số đường thẳng đi qua tâm.

Thực hành 2 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1:

Bằng cách tương tự, hãy cắt chữ E, T.

Tranh luận 2 trang 101 Toán lớp 6 Tập 1: 

Tớ đang gấp giấy để cắt chữ. Hãy đoán xem tớ được chữ gì khi mở những mảnh giấy (H.5.5) ra nhé!
Lời giải: Khi mở những mảnh giấy ra ta được: a) Chữ T b) Chữ M c) Chữ E

Thử thách nhỏ trang 101 Toán lớp 6 Tập 1: 

Tính đối xứng là một yếu tố tạo nên sự cân đối, hài hòa của các hình. Tuy nhiên, không phải lúc nào ta cũng có thể gấp hình để biết hình có trục đối xứng hay không. Em hãy quan sát và vẽ phác trục đối xứng của hình Tháp Chàm và ngôi sao sáu cánh dưới đây (nếu có)

Bài tập

Bài 5.1 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1:

Bài 5.2 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1:

Bài 5.3 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1:

Bài 5.4 trang 102 Toán lớp 6 Tập 1: 

Quan sát những hình dưới đây và cho biết: Quan sát những hình dưới đây và cho biết: a) Hình nào không a) Hình nào không có trục đối xứng? b) Hình nào chỉ có một trục đối xứng? c) Hình nào có hai trục đối xứng?  
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn