Lời giải BÀI 26: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ soạn Toán 6 Trang 19 20 21 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 26: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ soạn Toán 6 Trang 19 20 21 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài toán mở đầu trang 19 Toán lớp 6 Tập 2:

 

1. Phép nhân hai phân số

Hoạt động 1 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2:

 Em hãy nhớ lại quy tắc nhân hai phân số (có tử và mẫu đều dương), rồi tính Lời giải: Quy tắc nhân hai phân số (có tử và mẫu đều dương) ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau. Ta có: 

Luyện Tập 1 trang 19 Toán lớp 6 Tập 2:

 Tính: Lời giải:

Vận dụng 1 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: 

2. Tính chất của phép nhân

Luyện Tập 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2:

Tính:   Lời giải:

3. Phép chia phân số

Hoạt động 2 trang 20 Toán lớp 6 Tập 2:

Câu hỏi trang 20 Toán lớp 6 Tập 2: 

Em hãy tìm phân số nghịch đảo của 11 và Lời giải:

Hoạt động 3 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2: 

Em hãy nhắc lại quy tắc chia hai phân số (có tử và mẫu đều dương), rồi tính Lời giải: Quy tắc chia hai phân số (có tử và mẫu đều dương), ta nhân số bị chia với phân số nghịch đảo của số chia.

Luyện Tập 3 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2: 

Tính: Lời giải:

Vận dụng 2 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2: 

Trong một công thức làm bánh, An cần 3/4 cốc đường để làm 9 cái bánh. Nếu An chỉ muốn làm 6 cái bánh thì cần bao nhiêu cốc đường? Lời giải: Một cái bánh cần số phần của cốc đường là: Làm 6 cái bánh cần số phần cốc đường là:

Bài tập

Bài 6.27 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2:

Lời giải: Ta có bảng sau:

Bài 6.28 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2:

Tính: Lời giải:

Bài 6.29 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2:

Tính một cách hợp lí. Lời giải:

Bài 6.30 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2: 

Mỗi buổi sáng, Nam thường đi xe đạp từ nhà đến trường với vận tốc 15km/h và hết 20 phút. Hỏi quãng đường từ nhà Nam đến trường dài bao nhiêu ki lô mét?

Bài 6.31 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2: 

Bài 6.32 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2:

 Tìm x, biết:
Lời giải:

Bài 6.33 trang 21 Toán lớp 6 Tập 2: 

Lớp 6A có 1/3 số học sinh thích môn Toán. Trong số các học sinh thích môn Toán, có 1/2 số học sinh thích môn Ngữ văn. Hỏi có bao nhiêu phần số học sinh lớp 6A thích cả hai môn Toán và Ngữ văn? Lời giải: Số phần số học sinh lớp 6A thích cả môn toán và môn ngữ văn là: Vậy có 1/6 số học sinh lớp 6A thích cả môn Toán và Ngữ Văn. Lời giải BÀI 26: PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA PHÂN SỐ soạn Toán 6 Trang 19 20 21 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn