Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 soạn Toán 6 Trang 110 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 soạn Toán 6 Trang 110 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 5.17 trang 110 Toán lớp 6 Tập 1:

Em hãy vẽ các hình dưới đây vào giấy kẻ ô vuông rồi chỉ ra tất cả các trục đối xứng của chúng (nếu có)

Bài 5.18 trang 110 Toán lớp 6 Tập 1:

Hình nào dưới đây là hình có tâm đối xứng?
Lời giải: Hình b) có tâm đối xứng

Bài 5.19 trang 110 Toán lớp 6 Tập 1:

Bài 5.20 trang 110 Toán lớp 6 Tập 1:

Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 soạn Toán 6 Trang 110 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn