Lời giải BÀI 25: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ soạn Toán 6 Trang 15 16 17 18 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 25: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ soạn Toán 6 Trang 15 16 17 18 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Phép cộng hai phân số

Hoạt động 1 trang 15 Toán lớp 6 Tập 2: 

Em hãy nhắc lại quy tắc cộng hai phân số cùng mẫu (có tử và mẫu dương) rồi tính các tổng Lời giải:

Luyện Tập 1 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2:

 Tính: 
Lời giải:

Hoạt động 2 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: 

Luyện Tập 2 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: 

Tính: Lời giải:

Hoạt động 3 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2: 

Tính các tổng: Em có nhận xét gì về các kết quả nhận được? Lời giải:

Câu hỏi trang 16 Toán lớp 6 Tập 2:

Luyện Tập 3 trang 16 Toán lớp 6 Tập 2:

2. Tính chất của phép cộng phân số

Luyện Tập 4 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2:

3. Phép trừ hai phân số

Hoạt động 4 trang 17 Toán lớp 6 Tập 2:

Em hãy nhắc lại quy tắc trừ hai phân số (cả tử và mẫu đều dương) đã học rồi tính các hiệu sau: Lời giải:

Luyện Tập 5 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2:

Tính: Lời giải:

Thử thách nhỏ trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: 

Thay dấu “?” bằng các phân số thích hợp để hoàn thiện sơ đồ bên, biết số trong mỗi ô ở hàng trên bằng tổng của hai số kề nó trong hai ô ở hàng dưới
Lời giải: Gọi x; y; z là các phân số thay bằng dấu “?” như hình dưới đây: Vì mỗi ô ở hàng trên bằng tổng của hai số kề nó trong hai ô hàng dưới nên ta có: Vậy ta được sơ đồ hoản chỉnh:

Bài tập

Bài 6.21 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 6.22 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 6.23 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2:

Tính: Lời giải:

Bài 6.24 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: 

Tính một cách hợp lí.
Lời giải:

Bài 6.25 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 6.26 trang 18 Toán lớp 6 Tập 2: 

Lời giải BÀI 25: PHÉP CỘNG VÀ PHÉP TRỪ PHÂN SỐ soạn Toán 6 Trang 15 16 17 18 Kết nối tri thức với cuộc sống  
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn