Lời giải BÀI 22: HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG soạn Toán 6 Trang 103 104 105 106 107 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 22: HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG soạn Toán 6 Trang 103 104 105 106 107 Kết nối tri thức với cuộc sống

1. Hình có tâm đối xứng trong thực tế

Hoạt động 1 trang 103 Toán lớp 6 Tập 1: Đặt chiếc chong chóng màu đỏ có hai cánh trên mặt giấy. Dùng bút màu xanh tô theo viền của chong chóng để đánh dấu vị trí ban đầu của nó và ghim chong chóng tại điểm O (màu vàng). Quan sát chong chóng quay xung quanh điểm O như dưới đây (H.5.6) Sau khi quay đúng một nửa vòng, chong chóng lại khớp với viền màu xanh đã đánh dấu. Ta nói chong chóng này sau khi quay nửa vòng “chồng khít” với chính nó ở vị trí trước khi quay (H.5.6) Lời giải: Quan sát chong chóng quay xung quanh điểm O như hình trên.

Hoạt động 2 trang 104 Toán lớp 6 Tập 1:

Tương tự như vậy, ta quan sát hình tròn (H.5.7a), hình chong chóng ba cánh (H.5.7b) và hình chong chóng bốn cánh (H.5.7c) lúc đầu và sau khi quay nửa vòng quanh điểm O như dưới đây. Trong ba hình trên, sau khi quay nửa vòng quanh điểm O, hình nào “chồng khít”  với chính nó ở vị trí trước khi quay? Lời giải: Trong ba hình trên: hình tròn, hình chong chóng bốn cánh (hình a) và hình c)) có chung tính chất: Có điểm O sao cho khi quay chúng nửa vòng quanh O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu (trước khi quay).

Luyện tập 1 trang 104 Toán lớp 6 Tập 1:

Thực hành 1 trang 105 Toán lớp 6 Tập 1:

Gấp đôi từ giấy hai lần theo Hình 5.8a. Cắt tờ giấy gấp theo một đường như Hình 5.8b. Mở phần cắt được ra ta có một hình bông hoa bốn cánh (H.5.8c). Gọi giao điểm của hai nếp gấp là O. Cố định điểm O bằng đinh ghim để có thể quay hình đó quanh O. Bằng cách quay hình nửa vòng quanh O, em hãy kiểm tra xem điểm O có phải là tâm đối xứng của hình không.
Lời giải: Khi quay hình nửa vòng quanh O ta được 1 hình chồng khít với hình ban đầu. Do vậy điểm O là tâm đối xứng.

2. Tâm đối xứng của một số hình phẳng

Hoạt động 3 trang 105 Toán lớp 6 Tập 1: 

Cắt một hình bình hành bằng giấy. Bằng cách quay hình bình hành một nửa vòng quanh giao điểm của hai đường chéo, hãy cho biết giao điểm này có là tâm đối xứng của hình bình hành không.
Lời giải: Giao điểm của hai đường chéo là tâm đối xứng của hình bình hành vì khi quay hình nửa vòng quanh điểm đó ta được 1 hình chồng khít với hình ban đầu.

Hoạt động 4 trang 105 Toán lớp 6 Tập 1: 

Bằng cách làm tương tự HĐ 3, em hãy chỉ ra tâm đối xứng của mỗi hình dưới đây (nếu có)

Luyện tập 2 trang 106 Toán lớp 6 Tập 1:

Thực hành 2 trang 106 Toán lớp 6 Tập 1:

Ứng dụng tính đối xứng trong nghệ thuật cắt giấy Cắt hình cỏ bốn lá theo hướng dẫn sau: 1. Chuẩn bị một mảnh giấy hình vuông kích thước 4 cm x 4 cm. Gấp đôi mảnh giấy hai lần sao cho các cạnh đối diện của nó trùng lên nhau (H.5.9a) 2. Vẽ theo Hình 5.9b rồi cắt theo nét vẽ, sau đó mở ra ta được hình cỏ bốn lá (H.5.9c)
Lời giải: Thực hành vẽ hình theo hướng dẫn trên.

Thử thách nhỏ trang 106 Toán lớp 6 Tập 1: 

Em hãy dự đoán tâm đối xứng của các hình sau:

Bài tập

Bài 5.5 trang 107 Toán lớp 6 Tập 1: 

Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?
Lời giải: Trong các hình trên, hình a), c), d) có tâm đối xứng:

Bài 5.6 trang 107 Toán lớp 6 Tập 1: 

Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải là tâm đối xứng không? Lời giải: Những hình mà điểm O là tâm đối xứng là: a), c)

Bài 5.7 trang 107 Toán lớp 6 Tập 1:

Bài 5.8 trang 107 Toán lớp 6 Tập 1:

Bài 5.9 trang 107 Toán lớp 6 Tập 1:

Bài 5.10 trang 107 Toán lớp 6 Tập 1:

Lời giải BÀI 22: HÌNH CÓ TÂM ĐỐI XỨNG soạn Toán 6 Trang 103 104 105 106 107 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn