Lời giải BÀI 23: MỞ RỘNG PHÂN SỐ PHÂN SỐ BẰNG NHAU soạn Toán 6 Trang 5 6 7 8 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 23: MỞ RỘNG PHÂN SỐ PHÂN SỐ BẰNG NHAU soạn Toán 6 Trang 5 6 7 8 Kết nối tri thức với cuộc sống

Câu hỏi mở đầu trang 4 Toán lớp 6 Tập 2:

1. Mở rộng khái niệm phân số

Câu hỏi trang 5 Toán lớp 6 Tập 2:

Luyện Tập 1 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2:

Tranh luận trang 5 Toán lớp 6 Tập 2:

2. Hai phân số bằng nhau

Hoạt động 1 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2:

Hoạt động 2 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2:

Hoạt động 3 trang 5 Toán lớp 6 Tập 2:

 Em hãy tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau Lời giải: Để tìm ra các cặp phân số bằng nhau ta sẽ vẽ một hình chữ nhật, sau đó biểu diễn các phân số theo hình chữ nhật vừa vẽ, ta được:

Hoạt động 4 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: 

Với mỗi cặp phân số bằng nhau trên, nhân tử số của phân số này với mẫu số của phân số kia rồi so sánh kết quả.

Luyện Tập 2 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2: 

Các cặp phân số sau đây có bằng nhau không?
Lời giải:

3. Tính chất cơ bản của phân số

Hoạt động 5 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2:

a) Cho biết các phân số sau có bằng nhau không? b) Thay các dấu “?” trong hình bên bằng số thích hợp rồi rút ra nhận xét Lời giải:

Hoạt động 6 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2:

Hoạt động 7 trang 6 Toán lớp 6 Tập 2:

Luyện Tập 3 trang 7 Toán lớp 6 Tập 2:

Luyện Tập 4 trang 7 Toán lớp 6 Tập 2:

Thử thách nhỏ trang 8 Toán lớp 6 Tập 2:

Lời giải

Bài tập

Bài 6.1 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: 

Hoàn thành bảng sau: Lời giải: Ta có bảng sau:

Bài 6.2 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2:

Lời giải BÀI 23: MỞ RỘNG PHÂN SỐ PHÂN SỐ BẰNG NHAU soạn Toán 6 Trang 5 6 7 8 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6.3 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 6.4 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2:

 Rút gọn các phân số sau: Lời giải

Bài 6.5 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2:

Viết các số đo thời gian sau đây theo đơn vị giờ, dưới dạng phân số tối giản. 15 phút; 90 phút. Lời giải Đổi 1 giờ = 60 phút [caption id="attachment_28389" align="alignnone" width="631"]Lời giải BÀI 23: MỞ RỘNG PHÂN SỐ PHÂN SỐ BẰNG NHAU soạn Toán 6 Trang 5 6 7 8 Kết nối tri thức với cuộc sống Lời giải BÀI 23: MỞ RỘNG PHÂN SỐ PHÂN SỐ BẰNG NHAU soạn Toán 6 Trang 5 6 7 8 Kết nối tri thức với cuộc sống[/caption]

Bài 6.6 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2:

 Một vòi nước chảy vào một bể không có nước, sau 40 phút thì đầy bể. Hỏi sau 10 phút, lượng nước đã chảy chiếm bao nhiêu phần bể? Lời giải: Sau 10 phút lượng nước trong bể chiếm số phần là:

Bài 6.7 trang 8 Toán lớp 6 Tập 2: 

Hà Linh tham gia một cuộc thi sáng tác và nhận được phần thưởng là số tiền 200 000 đồng. Bạn mua một món quà đề tặng sinh nhật mẹ hết 80 000 đồng. Hỏi Hà Linh đã tiêu hết bao nhiêu phần số tiền mình được thưởng? Lời giải: Hà linh tiêu hết số phần số tiền mình được thưởng là:   (số tiền) Vậy Hà Linh đã tiêu hết  số tiền mình được thưởng.  
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn