Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6 soạn Toán 6 Trang 27 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6 soạn Toán 6 Trang 27 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 6.44 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2:

Thay số thích hợp vào dấu “?”. Lời giải:

Bài 6.45 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2:

Tính một cách hợp lí. Lời giải:

Bài 6.46 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: 

Mẹ mua cho Mai một hộp sữa tươi loại 1 000 ml. Ngày đầu Mai uống 1/5 hộp; ngày tiếp theo Mai uống tiếp 1/4 hộp. a) Hỏi sau hai ngày hộp sữa tươi còn lại bao nhiêu phần? b) Tính lượng sữa tươi còn lại sau hai ngày.

Bài 6.47 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: 

Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán. Bác đã bán được 20 kg, ứng với 2/5 số cà chua. Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilôgam cà chua ra chợ bán? Lời giải: Bác nông dân đã mang số kilôgam cà chua ra chợ bán là: Vậy bác nông dân đã mang 50 kilôgam cà chua ra chợ bán.

Bài 6.48 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: 

Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày. Nếu trung bình một năm có 365 1/4 ngày, hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người.

Bài 6.49 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: 

Bài 6.50 trang 27 Toán lớp 6 Tập 2: 

Trong hình dưới đây, cân đang ở vị trí thăng bằng. Đố em biết một viên gạch cân nặng bao nhiêu kilôgam? Lời giải BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 6 soạn Toán 6 Trang 27 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn