Lời giải BÀI 24: SO SÁNH PHÂN SỐ HỖN SỐ DƯƠNG soạn Toán 6 Trang 9 10 11 12 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 24: SO SÁNH PHÂN SỐ HỖN SỐ DƯƠNG soạn Toán 6 Trang 9 10 11 12 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài toán mở đầu trang 9 Toán lớp 6 Tập 2:

Sau bài học này sẽ giúp chúng ta so sánh hai phân số trên.
Lời giải: Trong tình huống trên ta cần so sánh hai phân số Sau bài học này sẽ giúp chúng ta so sánh hai phân số trên.

1. Quy đồng mẫu nhiều phân số

Hoạt động 1 trang 9 Toán lớp 6 Tập 2: 

Hoạt động 2 trang 9 Toán lớp 6 Tập 2:

Luyện Tập 1 trang 10 Toán lớp 6 Tập 2:

2. So sánh hai phân số

Hoạt động 3 trang 10 Toán lớp 6 Tập 2:

Luyện Tập 2 trang 10 Toán lớp 6 Tập 2:

Hoạt động 4 trang 10 Toán lớp 6 Tập 2:

Luyện Tập 3 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2:

Thử thách nhỏ trang 11 Toán lớp 6 Tập 2:

Không quy đồng mẫu số, em hãy so sánh Lời giải:

3. Hỗn số dương

Hoạt động 5 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2:

Viết phân số biểu thị phần bánh của mỗi bạn. Lời giải: Chia đều ba cái bánh cho hai bạn thì mỗi bạn được số phần bánh là:

Hoạt động 6 trang 11 Toán lớp 6 Tập 2:

Chia đều ba cái bánh cho hai bạn thì mỗi bạn được bao nhiêu phần bánh nhỉ

Câu hỏi trang 12 Toán lớp 6 Tập 2:

Luyện Tập 4 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2:

1

Bài 6.8 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 6.9 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2:

 So sánh các phân số sau:
Lời giải: a)  Cách 1: Vì nên BCNN(8; 24) = 24. Suy ra MTC = 24. Cách 2: b) Ta có 20 =22.5 ; 15=3.5 Ta chọn mẫu chung là BCNN(20; 15) =22.3.5=60 Tìm thừa số phụ: 60: 20 = 3; 60: 15 = 4

Bài 6.10 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2: 

Lớp 6A có 4/5 số học sinh thích bóng bàn, 7/10 số học sinh thích bóng đá và 1/2 số học sinh thích bóng chuyền. Hỏi môn thể thao nào được các bạn học sinh lớp 6A yêu thích nhất?

Bài 6.11 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2:

Lời giải: a)  Tìm mẫu chung: BCNN(3; 11) = 33 Tìm thừa số phụ: 33: 3 = 11; 33: 11 = 3 b)  Tìm mẫu chung: BCNN(6; 5) = 30 Tìm thừa số phụ: 30: 6 = 5; 30: 5 = 6

Bài 6.12 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2:

Bài 6.13 trang 12 Toán lớp 6 Tập 2:

 Mẹ có 15 quả táo, mẹ muốn chia đều số quả táo đó cho bốn anh em. Hỏi mỗi anh em được mấy quả táo và mấy phần của quả táo? Lời giải: Lời giải BÀI 24: SO SÁNH PHÂN SỐ HỖN SỐ DƯƠNG soạn Toán 6 Trang 9 10 11 12 Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn