Lời giải BÀI 3: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY soạn Toán 6 Trang 120 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 3: SỬ DỤNG MÁY TÍNH CẦM TAY soạn Toán 6 Trang 120 Kết nối tri thức với cuộc sống

Bài 1 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1:

Tính: a) 2.[3.52 – 2(5 + 7)] + 33;  b) 3.{120 + [55 – (11-3.22)} + 23

Bài 2 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1:

Phân tích ra thừa số nguyên tố: a) 847;           b) 246 Lời giải: a) Nhập 847 và ấn "=" Ấn "SHIFT" + "FACT" Màn hình hiện 7 x 112 → 847 = 7 X 112 b) Nhập 246 và ấn "=" Ấn "SHIFT" + "FACT" Màn hình hiện → 246 = 2 X 3 X 41

Bài 3 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1:

Tìm: a) ƯCLN (215, 75); b) BCNN (45, 72).

Bài 4 trang 120 Toán lớp 6 Tập 1:

Số 14 791 là số nguyên tố hay hợp số?
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn