Lời giải BÀI 1: TẤM THIỆP VÀ PHÒNG HỌC CỦA EM soạn Toán 6 Trang 112  Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 1: TẤM THIỆP VÀ PHÒNG HỌC CỦA EM soạn Toán 6 Trang 112  Kết nối tri thức với cuộc sống Câu hỏi trang 112 Toán lớp 6 Tập 1:  Lớp học của em có đạt mức chuẩn về ánh sáng không? Lời giải: 1. Chuẩn bị - Thước dây. - Giấy, bút. - Máy tính cầm tay. - Địa điểm thực hiện: ở lớp. - Chia thành các nhóm, mỗi nhóm từ 6 đến 8 học sinh. 2. Gợi ý - Thực hiện đo và tính diện tích nền của phòng học (S1). - Đo và tính tổng diện tích các cửa gồm cửa ra ngoài, cửa sổ (S2) - Áp dụng công thức tính chỉ số mức ánh sáng của phòng học: - So sánh chỉ số A với 20 để kết luận việc đạt mức chuẩn về ánh sáng của phòng học: +) Nếu A < 20 thì phòng học không đủ ánh sáng (không đạt mức chuẩn về ánh sáng). +) Nếu A ≥ 20 thì phòng học đủ ánh sáng. Ví dụ 1:  +) Đo nền của phòng học ta được: chiều dài 12m, chiều rộng 5m. Do đó diện tích diện tích nền của phòng học là: S1 = 9.4 = 36( m2) +) Đo cửa ra ngoài ta được: chiều dài là 2,5 m, chiều rộng là 1,2m. Diện tích cửa ra ngoài là: 2,5. 1,5 = 3,75 (m2)      Đo 4 cửa sổ hình vuông cạnh: 1m. Diện tích 4 cửa sổ là: 4. 1. 1 = 4 (m2) Diện tích cửa ra ngoài và cửa sổ là: S2 = 3,75 + 4 = 7,75 (m2) Ta có: Vì 21,53 ≥ 20 hay A ≥ 20 nên phòng học đủ ánh sáng. Ví dụ 2:  +) Đo nền của phòng học ta được: chiều dài 12m, chiều rộng 5m. Do đó diện tích diện tích nền của phòng học là: S1 = 9.4 = 36( m2) +) Đo cửa ra ngoài ta được: chiều dài là 2,5 m, chiều rộng là 1,2m. Diện tích cửa ra ngoài là: 2,5. 1,5 = 3,75 (m2)      Đo 2 cửa sổ hình vuông cạnh: 1m. Diện tích 2 cửa sổ là: 2. 1. 1 = 2 (m2) Diện tích cửa ra ngoài và cửa sổ là: S2 = 3,75 + 2 = 5,75(m2) Ta có: Vì 15,98 < 20 hay A < 20 nên phòng học không đủ ánh sáng. Lời giải BÀI 1: TẤM THIỆP VÀ PHÒNG HỌC CỦA EM soạn Toán 6 Trang 112  Kết nối tri thức với cuộc sống
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn