Lời giải BÀI 2: VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA soạn Toán 6 Trang 114 115 118 Kết nối tri thức với cuộc sống


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 2: VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA soạn Toán 6 Trang 114 115 118 Kết nối tri thức với cuộc sống

Trả lời câu hỏi giữa bài

Câu hỏi 1 trang 114 Toán lớp 6 Tập 1:

Câu hỏi 2 trang 115 Toán lớp 6 Tập 1:

Câu hỏi 3 trang 115 Toán lớp 6 Tập 1:

[caption id="attachment_28346" align="alignnone" width="648"]Lời giải BÀI 2: VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA soạn Toán 6 Trang 114 115 118 Kết nối tri thức với cuộc sống Lời giải BÀI 2: VẼ HÌNH ĐƠN GIẢN VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA soạn Toán 6 Trang 114 115 118 Kết nối tri thức với cuộc sống[/caption]

Bài tập

Bài 1 trang 118 Toán lớp 6 Tập 1:

- Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới →  Vẽ điểm A. - Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Điểm mới →  Vẽ điểm B. - Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn A. Chọn B. - Chọn nhóm công cụ Đường tròn → Chọn Đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn → Chọn B. Chọn A. - Chọn nhóm công cụ Điểm → Chọn Giao điểm của 2 đối tượng → Nháy chuột vào đường tròn thứ nhất → Nháy chuột vào đường tròn thứ hai, ta được điểm C, D. - Chọn nhóm công cụ Đường thẳng → Chọn Đoạn thẳng → Vẽ đoạn AC, CB, BD, DA. - Giữ phím Ctrl → Chọn cả hai đường tròn → Nháy nút phải chuột, chọn Hiển thị đối tượng. Hỏi hình còn lại trên Vùng làm việc là hình gì?

Bài 2 trang 118 Toán lớp 6 Tập 1: 

Hãy vẽ hình sau bằng phần mềm GeoGebra. Lời giải: Hướng dẫn cách vẽ: Các bạn vào theo đường link sau: https://youtu.be/gqBKhfK6xO0
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn