Lời giải BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: VUI CÙNG SỐ NGUYÊN soạn Toán 6 Trang 72 Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: VUI CÙNG SỐ NGUYÊN soạn Toán 6 Trang 72 Chân trời sáng tạo

Hoạt động 1 Toán lớp 6 Tập 1:

Trò chơi “Cộng đậu đỏ, đậu đen”. Các nhóm sử dụng mô hình để thực hiện các phép tính. Lời giải: Sau khi thực hiện các phép tính, các em ra kết quả đúng như sau: a) Ta có mô hình: Trong mô hình ta có ba hạt đậu đỏ biểu diễn cho số +3; Và 1 hạt đậu đỏ biểu diễn cho số +1; Trên khay có tổng cộng 4 hạt đậu đỏ nên ta có phép tính: (+3) + (+1) = 4. b) Ta có mô hình Theo mô hình ta có: 2 hạt đậu đỏ biểu diễn cho + 2; 2 hạt đậu đỏ còn lại +2 Trên khay sẽ có 4 hạt đậu đỏ nên ta có phép tính: (+2) + (+2) = 4. c) Ta có mô hình Theo mô hình, ta có: 1 hạt đậu đen biểu diễn cho số -1; 2 hạt đậu đen biểu diễn cho số -2; Trên khay có tổng cộng 3 hạt đậu đen nên ta có phép tính: (- 1) + (- 2) = - 3 d) Ta có mô hình Theo mô hình, ta có: 2 hạt đậu đen biểu diễn cho số -2; 3 hạt đậu đen biểu diễn cho số -3; Trên khay có tổng cộng 5 hạt đậu đen nên ta có phép tính: (- 2) + (- 3) = - 5 e) Ta có mô hình Theo mô hình ta có: 2 hạt đậu đen biểu diễn cho số -2; 3 hạt đậu đỏ biểu diễn cho số +3; Ta loại hai cặp đậu đỏ, đen thì trên khay chỉ còn 1 hạt đậu màu đỏ nên ta có phép tính: (- 2) + (+3) = 1 g) Ta có mô hình Theo mô hình ta có: 2 hạt đậu đen biểu diễn cho số -2; 2 hạt đậu đỏ biểu diễn cho số +2; Ta loại hai cặp đậu đỏ, đen thì trên khay không còn hạt đậu nào nên ta có phép tính: (+ 2) + (-2) = 0 h) Ta có mô hình  Theo mô hình ta có: 5 hạt đậu đen biểu diễn cho số -5; 2 hạt đậu đỏ biểu diễn cho số +2; Ta loại hai cặp đậu đỏ, đen thì trên khay còn 3 hạt đậu màu đen nên ta có phép tính: 2 + (- 5) = - 3

Hoạt động 2 Toán lớp 6 Tập 1:

Trò chơi: “Sóc leo cành cây” +) Lần 1: Lan bốc được số - 3, Hùng bốc được số 0. Hỏi Lan và Hùng sẽ đặt con sóc của mình vào vị trí nào trên cành cây? Trả lời Lan sẽ để con sóc nâu ở vạch số - 3, Hùng sẽ để sóc xám ở vạch số 0. +) Lần 2: Lan bốc được 2, Hùng bốc được -2 Hỏi hai con sóc của Lan và Hùng đang ở vị trí nào trên cành cây? Trả lời Vì sóc nâu của Lan đang ở vạch số -3 nên sau khi bốc được bảng 2 thì Lan ở vạch: (-3) + 2 = - 1. Vì sóc xám của Hùng đang ở vạch số 0 nên sau khi bốc được bảng – 2 thì Hùng ở vạch: 0 + (-2) = -2. +) Lần 3: Lan bốc được bảng 3, Hùng bốc được bảng -1. Vị trí của hai sóc trên cành cây? Trả lời Vị trí của sóc nâu lúc này là: - 1 + 3 = 2. Vị trí của sóc xám lúc này là: - 2 + (-1) = -3. Tiếp tục đặt ra câu hỏi tương tự cho các lần tiếp theo đến khi có con sóc rơi khỏi cành cây. Lời giải BÀI 5: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM: VUI CÙNG SỐ NGUYÊN soạn Toán 6 Trang 72 Chân trời sáng tạo
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn