Lời giải BÀI 14: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 44 Chân trời sáng tạo


Cùng Captoc.vn tìm hiểu tài liệu Lời giải BÀI 14: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 44 Chân trời sáng tạo

Hoạt động 1 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1:

- Các nhóm tìm ƯCLN(28, 16) để tìm độ dài cạnh của các ô vuông nhỏ cần kẻ. Lời giải: Ta có: 28 = 22.7, 16 = 24 Suy ra ƯCLN(28; 16) = 22 = 4. Vậy mỗi hình vuông có độ dài cạnh là 4 cm. Sau đó tiến hành kẻ theo hình minh họa.

Hoạt động 2 trang 44 Toán lớp 6 Tập 1:

- Mỗi nhóm đưa ra 10 quốc gia: (Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia, Mỹ, Trung Quốc, Pháp, Hàn Quốc, Lào, Ấn Độ, Cu Ba). - Kết nối Internet tìm hiểu các thông tin về dân số (a) và diện tích (b) của từng quốc gia. - Thực hiện phép chia a cho b tìm q và r sao cho a = b.q + r. - Hoàn thành bảng:
STT Quốc gia Dân số (người) Diện tích ( ) q r
1 Việt Nam 96 208 984 (Năm 2019) 331 231 290 151 994
2 Nhật Bản 126 476 461 (Năm 2020) 377 930 334 247 841
3 Malaysia 32 365 999 (Năm 2020) 330 803 97 278 108
4 Mỹ 331 002 651 (Năm 2020) 9 826 675 33 6 722 376
5 Trung Quốc 1 410 000 000 (Năm 2020) 9 597 000 146 8 838 000
6 Pháp 65 422 157 (Năm 2020) 643 801 13 57 052 744
7 Hàn Quốc 51 710 000 (Năm 2019) 100 210 516 1 640
8 Lào 7 169 000 (Năm 2019) 237 955 30 30 350
9 Ấn Độ 1 386 761 797 (Năm 2020) 3 287 000 421 2 934 797
10 CuBa 11 317 740 (Năm 2021) 109 884 102 109 572
Lời giải BÀI 14: HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM soạn Toán 6 Trang 44 Chân trời sáng tạo
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn