CHƯƠNG 7: TAM GIÁC giải Toán 7 Tập 2 SGK Cánh diều


CHƯƠNG 7: TAM GIÁC giải Toán 7 Tập 2 SGK Cánh diều Bài 1: Tổng các góc của một tam giác Bài 2: Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện. Bất đẳng thức tam giác Bài 3: Hai tam giác bằng nhau Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác: cạnh - cạnh - cạnh Bài 5: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh Bài 6: Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác: góc - cạnh - góc Bài 7: Tam giác cân Bài 8: Đường vuông góc và đường xiên Bài 9: Đường trung trực của một đoạn thẳng Bài 10: Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác Bài 11: Tính chất ba đường phân giác của tam giác Bài 12: Tính chất ba đường trung trực của tam giác Bài 13: Tính chất ba đường cao của tam giác Bài tập cuối chương 7
Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn