Lời giải Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo


Lời giải Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo. Giải Toán 10 Bài 1: Số gần đúng và sai số Chân trời sáng tạo là tài liệu vô cùng hữu ích giúp các em học sinh lớp 10 có thêm nhiều gợi ý tham khảo, dễ dàng đối chiếu kết quả khi làm bài tập toán trang 109. Giải SGK Toán 10 Bài 1 trang 109 Chân trời sáng tạo tập 1 được biên soạn chi tiết, bám sát nội dung trong sách giáo khoa. Mỗi bài toán đều được giải thích cụ thể, chi tiết. Qua đó giúp các em củng cố, khắc sâu thêm kiến thức đã học trong chương trình chính khóa; có thể tự học, tự kiểm tra được kết quả học tập của bản thân.

Lý thuyết Số gần đúng và sai số - Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Câu hỏi mục 1 trang 105 - Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Câu hỏi mục 2 trang 105, 106, 107 - Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Câu hỏi mục 3 trang 107, 108 - Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 1 trang 109 - Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 2 trang 109 - Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 3 trang 109 - Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 4 trang 109 - Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 5 trang 109 - Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài 6 trang 109 - Lời giải Bài 1: SỐ GẦN ĐÚNG VÀ SAI SỐ – Toán 10 tập 1 Chân trời sáng tạo

Bài trước
Bài sau

Chúng tôi luôn nỗ lực
để người dùng hạnh phúc hơn