Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 - Phong trào cách mạng 1930-1935

Mã ID: 6188

Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 - Phong trào cách mạng 1930-1935. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 - Phong trào cách mạng 1930-1935. Tài liệu gồm 09 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 - Phong trào cách mạng 1930-1935. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Trắc nghiệm Sử 12 bài 14 - Phong trào cách mạng 1930-1935. Tài liệu gồm 09 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:

Câu 1:  Điền thêm từ còn thiếu trong lời nhận định của Quốc tế cộng sản về phong trào Xô-viết Nghệ - Tĩnh : "Phong trào cách mạng bồng bột trong cả xử Đông Dương đã góp phần tăng thêm ảnh hưởng ... trong cái xứ ... nhất là các nước phương Đông".

A. Quốc tế Cộng sản, thuộc địa. B. Quốc tế Cộng sản, Đông Dương.

C. Cộng sản, thuộc địa. D. Cộng sản, Đông Dương.

Câu 2:  Nội đung nào đưới đây gắn liền với Hội nghị thành lập Đảng (3 - 2 - 1930)?

A. Thông qua Luận Cương chính trị của Đảng.

B. Thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vấn tắt, Điều lệ Đảng vắn tắt và chỉ định Ban chấp hành Trung ương lâm thời.

C. Bầu Ban chấp hành Trung ương lâm thời.

D. Quyết định lấy tên Đảng là Đảng Cộng sản Đông Dương.

Câu 3:  Tư tưởng cốt lõi của cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo là gì?

A. Độc lập dân tộc và tự do.

B. Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

C. Độc lập dân tộc và dân chủ.

D. Độc lập dân tộc và mọi người sống sung sướng tự do.

Câu 4:  Nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng tư sản dân quyền ở Việt Nam là gì?

A. Đánh đổ phong kiến địa chủ giành ruộng đất cho dân cày.

B. Đánh đổ đế quốc Pháp giành độc lập dân tộc.

C. Đánh để thế lực phong kiến, đánh đổ cách bóc lột theo lối tư bản, thực hành cách mạng thổ địa triệt để và đánh đổ chủ nghĩa đế quốc Pháp làm cho nhân dân hoàn toàn độc lập.

D. Đánh đổ giai cấp tư sản và địa chủ phong kiến.

Câu 5: Qua thực tế lãnh đạo phong trào cách mạng 1930-1931, Đảng ta đã trưởng thành nhanh chóng. Do đó, tháng 4/1931 Đảng ta được quốc tế cộng sản công nhận

A. Là một chi bộ của Quốc tế Cộng sản.

B. Là một Đảng trong sạch vững mạnh.

C. Là một Đảng đủ khả năng lãnh đạo cách mạng.

D. Là một Đảng của giai cấp công nhân Việt Nam.

Câu 6:  Trong các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân nào là cơ bản nhất, quyết định sự bùng nổ phong trào cách mạng 1930- 1931?

A. Ảnh hưởng cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933 làm cho đời sống nhân dân cơ cực

B. Thực dân Pháp tiến hành khủng bố trắng sau khởi nghĩa Yên Bái.

C. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, kịp thời lãnh đạo công, nông đấu tranh chống đế quốc và phong kiến.

D. Địa chủ phong kiến tay sai của thực dân Pháp tăng cường bóc lột nhân dân Việt Nam.

Câu 7:  Trong thời kì cách mạng 1930 - 1931, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc bị giam trong nhà tù nào?

A. Nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội). B. Nhà tù Hương Cảng (Trung Quốc).

C. Nhà tù Côn Sơn. D. Nhà tù Côn Đảo.

Câu 8: Trong thời kì đấu tranh để phục hồi lực lượng cách mạng, tại nhà tù Hỏa Lò (Hà Nội) các chi bộ đã ra những tờ báo nào để bồi dưỡng lí luận chủ nghĩa Mác-Lênin cho đảng viên.

A. “Ý kiến chung”, “Đuốc đưa đường”. B. “Đuốc đưa đường”, “Con đường chính nghĩa”.

C. “Tiếng dân”, “Nhành lúa”. D. Tất cả các tờ báo trên.

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

Giải bài tập Hóa học bằng đồ thị có lời giải

Giải bài tập Hóa học bằng đồ thị có lời giải

199 View

Trắc nghiệm ôn chương lượng tử ánh sáng có lời giải

Trắc nghiệm ôn chương lượng tử ánh sáng có lời giải

246 View

Trắc nghiệm ứng dụng di truyền học có lời giải

Trắc nghiệm ứng dụng di truyền học có lời giải

152 View

Phương pháp giải toán Sóng âm nhạc âm

Phương pháp giải toán Sóng âm nhạc âm

208 View

Trắc nghiệm về cắt ghép lò xo Vật lí 12

Trắc nghiệm về cắt ghép lò xo Vật lí 12

224 View

Chuyên đề các quy luật di truyền của men Ðen sinh học 12

Chuyên đề các quy luật di truyền của men Ðen sinh học 12

199 View

Chuyên đề amin–amino axit–peptit–protein Hóa 12

Chuyên đề amin–amino axit–peptit–protein Hóa 12

184 View

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Sinh học 12 có đáp án

Đề cương ôn tập học kỳ 2 môn Sinh học 12 có đáp án

212 View

Bảng tóm tắt lý thuyết, công thức Hóa 12 cả năm

Bảng tóm tắt lý thuyết, công thức Hóa 12 cả năm

258 View

Lý thuyết chương Dao động cơ Vật lí 12

Lý thuyết chương Dao động cơ Vật lí 12

288 View

40 câu trắc nghiệm địa lí tự nhiên 12 mức vận dụng có lời giải
Các dạng bài tập Tán sắc ánh sáng Lí 12 có lời giải

Các dạng bài tập Tán sắc ánh sáng Lí 12 có lời giải

206 View

Tài liệu được xem nhiều nhất

Đề cương ôn tập môn Sử 12 HK2 năm 2024 tham khảo

Đề cương ôn tập môn Sử 12 HK2 năm 2024 tham khảo

255 View

Đề thi học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Thái Bình
Chuyên đề ngữ pháp Tiếng Anh - Chuyên Đề 6 Động Từ Khuyết Thiếu
Bài tập trắc nghiệm về Phân từ trong Tiếng Anh có lời giải
40 câu trắc nghiệm máy phát điện xoay chiều có đáp án

40 câu trắc nghiệm máy phát điện xoay chiều có đáp án

191 View

Đề cương Hình học 12 học kỳ 2 – Nguyễn Văn Hoàng

Đề cương Hình học 12 học kỳ 2 – Nguyễn Văn Hoàng

192 View

Đề thi thử TN môn Tiếng Anh 2024 có lời giải (Đề 12)

Đề thi thử TN môn Tiếng Anh 2024 có lời giải (Đề 12)

321 View

Đề thi HSG Lịch sử 12 năm 2024 có đáp án

Đề thi HSG Lịch sử 12 năm 2024 có đáp án

676 View

Bộ đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn Toán phát triển từ đề minh hoạ
Đề giữa kỳ 2 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Đỗ Công Tường – Đồng Tháp
100 câu trắc nghiệm Amino axit theo từng mức độ

100 câu trắc nghiệm Amino axit theo từng mức độ

201 View

Chuyên đề khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số