Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2

Mã ID: 5970

Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2. Tài liệu gồm 07 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2. Tài liệu gồm 07 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:

Câu 1: Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến số lượng nhiễm sắc thể?

A. Chuyển đoạn. B. Thể đa bội. C. Thể tam bội. D. Thể một.

Câu 2: Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?

A. Đao. B. Tơcnơ. C. Hội chứng AIDS. D. Claiphentơ.

Câu 3: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát phát sinh ở kỉ nào sau đây?

A. Silua. B. Đêvôn.

C. Krêta (Phấn trắng). D. Than đá (Cacbon).

Câu 4: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bao nhiêu?

A. 11 nm. B. 300 nm. C. 30 nm. D. 2 nm.

Câu 5: Thành phần nào của nuclêôtit có thể tách ra khỏi chuỗi pôlinuclêôtit mà không làm đứt chuỗi pôlinuclêôtit?

A. Đường pentose. B. Nhóm phôtphát.

C. Bazơ nitơ và nhóm phôtphát. D. Bazơ nitơ.

Câu 6: Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm các sinh vật được mô tả như sau: cào cào, thỏ và nai đều ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ và nai; mèo rừng ăn thỏ và chim sâu. Trong lưới thức ăn này, các sinh vật cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là

A. chim sâu, thỏ, mèo rừng. B. chim sâu, mèo rừng, báo.

C. cào cào, thỏ, nai. D. cào cào, chim sâu, báo.

Câu 7: Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây có khả năng cho đời con có ưu thế lai cao nhất?

A. AABBDDEE × aaBBDDee. B. AABBddEE ×  aabbDDee.

C. aaBBddee × aabbDDee. D. AABBddEE ×  AabbddEE.

Câu 8: Ở tằm, alen A quy định trứng màu trắng, alen a quy định trứng màu sẫm. Phép lai nào sau đây có thể phân biệt con đực và con cái ở giai đoạn trứng?

A. XAXa × XaY. B. XAXa × XAY. C. XaXa × XAY. D. XAXA × XaY.

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí 12 có đáp án - Đề 18
Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí 12 có đáp án - Đề 14
Đề thi HSG Lịch sử 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2

Đề thi HSG Lịch sử 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2

87 View

Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 4

Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 4

312 View

Đề thi HSG 12 môn Hóa năm 2024 có đáp án - Đề 5

Đề thi HSG 12 môn Hóa năm 2024 có đáp án - Đề 5

94 View

Đề thi HSG môn Hóa 12 chuyên năm 2024 có đáp án - Đề 4

Đề thi HSG môn Hóa 12 chuyên năm 2024 có đáp án - Đề 4

57 View

Đề thi HSG 12 môn Hóa năm 2024 có đáp án - Đề 4

Đề thi HSG 12 môn Hóa năm 2024 có đáp án - Đề 4

98 View

Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 3

Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 3

61 View

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí 12 có đáp án - Đề 12
Đề thi HSG môn Hóa 12 chuyên năm 2024 có đáp án - Đề 5

Đề thi HSG môn Hóa 12 chuyên năm 2024 có đáp án - Đề 5

75 View

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí 12 có đáp án - Đề 8
Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 10

Tài liệu được xem nhiều nhất

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 30)

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 30)

114 View

Tuyển tập 25 đề ôn tập giữa kì 1 Toán 11 Kết Nối Tri Thức Với Cuộc Sống
10 đề thi thử THPT Quốc gia Vật Lý có đáp án và lời giải
Đề minh họa giữa học kì 2 Toán 11 năm 2023 – 2024 sở GD&ĐT Quảng Ngãi
Đề kiểm tra giữa HK2 Tiếng Anh 12 năm 2023-2024 có đáp án - Đề 3
Đề kiểm tra cuối học kỳ 2 Toán 10 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT Bắc Ninh
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2024 - Đề 8

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2024 - Đề 8

54 View

Chuyên đề min max của hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối
Các dạng bài tập về Peptit-Protein Hóa 12 có lời giải

Các dạng bài tập về Peptit-Protein Hóa 12 có lời giải

92 View

17 đề kiểm tra giữa học kì 1 Toán 10 sở GD&ĐT TP Hồ Chí Minh
Đề cương giữa kỳ 1 Toán 12 năm 2023 – 2024 trường THPT Khâm Đức – Quảng Nam
20 đề thi thử quốc gia môn hóa 2024 các trường chuyên có đáp án