Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2

Mã ID: 5970

Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2. Tài liệu gồm 07 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Mua sách tại những trang thương mại điện tử uy tín

Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2. Captoc.vn giới thiệu quý thầy cô và các bạn tài liệu Đề thi HSG môn Sinh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2. Tài liệu gồm 07 trang, thầy cô và các bạn xem và tải về ở bên dưới.

Trích dẫn tài liệu:

Câu 1: Dạng đột biến nào sau đây không phải là đột biến số lượng nhiễm sắc thể?

A. Chuyển đoạn. B. Thể đa bội. C. Thể tam bội. D. Thể một.

Câu 2: Ở người, hội chứng bệnh nào sau đây chỉ xuất hiện ở nữ giới?

A. Đao. B. Tơcnơ. C. Hội chứng AIDS. D. Claiphentơ.

Câu 3: Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát phát sinh ở kỉ nào sau đây?

A. Silua. B. Đêvôn.

C. Krêta (Phấn trắng). D. Than đá (Cacbon).

Câu 4: Trong cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực, sợi cơ bản có đường kính bao nhiêu?

A. 11 nm. B. 300 nm. C. 30 nm. D. 2 nm.

Câu 5: Thành phần nào của nuclêôtit có thể tách ra khỏi chuỗi pôlinuclêôtit mà không làm đứt chuỗi pôlinuclêôtit?

A. Đường pentose. B. Nhóm phôtphát.

C. Bazơ nitơ và nhóm phôtphát. D. Bazơ nitơ.

Câu 6: Giả sử một lưới thức ăn đơn giản gồm các sinh vật được mô tả như sau: cào cào, thỏ và nai đều ăn thực vật; chim sâu ăn cào cào; báo ăn thỏ và nai; mèo rừng ăn thỏ và chim sâu. Trong lưới thức ăn này, các sinh vật cùng thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2 là

A. chim sâu, thỏ, mèo rừng. B. chim sâu, mèo rừng, báo.

C. cào cào, thỏ, nai. D. cào cào, chim sâu, báo.

Câu 7: Theo lý thuyết, phép lai nào sau đây có khả năng cho đời con có ưu thế lai cao nhất?

A. AABBDDEE × aaBBDDee. B. AABBddEE ×  aabbDDee.

C. aaBBddee × aabbDDee. D. AABBddEE ×  AabbddEE.

Câu 8: Ở tằm, alen A quy định trứng màu trắng, alen a quy định trứng màu sẫm. Phép lai nào sau đây có thể phân biệt con đực và con cái ở giai đoạn trứng?

A. XAXa × XaY. B. XAXa × XAY. C. XaXa × XAY. D. XAXA × XaY.

Đừng Đọc!!!

Quý thầy, cô và bạn đọc có thể chia sẻ tài liệu trên CAPTOC.vn bằng cách gửi về:

Email: hotro@captoc.vn

Bình luận

Tài liệu liên quan

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí 12 có đáp án - Đề 10

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí 12 có đáp án - Đề 10

172 View

Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2

Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 2

343 View

Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 12
Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 7

Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 7

349 View

Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 12

Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 12

655 View

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí 12 có đáp án - Đề 17

Đề thi học sinh giỏi môn Địa lí 12 có đáp án - Đề 17

195 View

Đề thi HSG Hóa 12 cấp trường 2024 có đáp án - Đề 1

Đề thi HSG Hóa 12 cấp trường 2024 có đáp án - Đề 1

372 View

Đề thi HSG 12 năm học 2023-2024 có đáp án - Đề 7

Đề thi HSG 12 năm học 2023-2024 có đáp án - Đề 7

153 View

Đề thi học sinh giỏi môn Tiếng Anh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 16
Đề thi học sinh giỏi Tiếng Anh 12 năm 2024 có đáp án - Đề 10
Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 9

Đề thi học sinh giỏi Văn 12 năm 2024 có đáp án - Đề 9

364 View

Đề thi HSG môn Vật lý 12 năm 2024 có đáp án - Đề 3

Đề thi HSG môn Vật lý 12 năm 2024 có đáp án - Đề 3

236 View

Tài liệu được xem nhiều nhất

Phân dạng và bài tập mệnh đề và tập hợp

Phân dạng và bài tập mệnh đề và tập hợp

179 View

16 đề thi môn vật lý lớp 12 học kỳ II có đáp án

16 đề thi môn vật lý lớp 12 học kỳ II có đáp án

169 View

Đề ôn thi HK1 Toán 12 có đáp án năm 2023-2024 - Đề 4

Đề ôn thi HK1 Toán 12 có đáp án năm 2023-2024 - Đề 4

280 View

Đề cuối kỳ 1 Toán 10 năm 2022 – 2023 trường THPT chuyên Quốc học Huế
Đề thi thử THPT Quốc gia 2023 môn GDCD trọng tâm mới nhất - File word pdf Đề 2
150 câu Trắc nghiệm Nguyên Hàm Tích Phân Ứng Dụng Mức Thông Hiểu
Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 17)

Đề thi thử tốt nghiệp 2024 môn Văn có đáp án (Đề 17)

266 View

Một số kỹ thuật sử dụng bất đẳng thức AM – GM và bất đẳng thức Bunyakovski
Tuyển tập 30 đề ôn tập giữa kì 1 Toán 10 KNTTvCS

Tuyển tập 30 đề ôn tập giữa kì 1 Toán 10 KNTTvCS

292 View

Đề thi thử môn GDCD 2023 THPT Ninh Giang – Hải Dương lần 1
Bộ đề ôn thi giữa HK2 Sinh 12 năm 2024 có đáp án

Bộ đề ôn thi giữa HK2 Sinh 12 năm 2024 có đáp án

201 View

Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 11 CTST giải chi tiết-Đề 2

Đề thi giữa học kỳ 1 Toán 11 CTST giải chi tiết-Đề 2

143 View